طریقه فروش مال موقوفه

چنانچه با توجه به مواد 88 و 89 قانون مدنی امکان و شرایط فروش مال موقوفه وجود داشته باشد مطابق تبصره ماده 43 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه این امر با کسب موافقت کتبی سرپرست سازمان حج و اوقاف و امور خیریه امکانپذیر است.

مطلبی که در بالا ارائه شد در مورد وقفی است که متولی مشخص دارد اما در مواقعی که برای وقف متولی تعیین نشده باشد از آنجایی که کلیه ی  امور به عهده ی سازمان حج و اوقاف و امور خیریه است و سازمان مذکور مستقیما و بدون دخالت شخصی دیگر پس از احراز شرایط فروش مال موقوفه آن را به فروش می رساند.

وضعیت وقف پس از فروش مال موقوفه

مطابق ماده 90 قانون مدنی عین موقوفه در موارد جواز بیع به اقرب به نظر واقف تبدیل می شود.

بنابراین هر گاه مال موقوفه به فروش رفت باید چیزی را خرید که با آن بتوان نظر واقف را تا حدودی تأمین کرد به همین خاطر با ثمن معامله مالی خریده می شود که تا حد امکان با غرض واقف موافق باشد.

حال سوال این است که آیا مالی که به وسیله ی ثمن فروش موقوفه خریداری می شود به خودی خود وقف محسوب می شود یا آنکه پس از خریداری باید دوباره مورد وقف واقع شود.

با توجه به قوانین فعلی به نظر می رسد ثمن یا چیزی که وقف به آن تبدیل شده خود به خود وقف است چرا که وقف خود دارای شخصیت حقوقی مستقل است.

بیشتر بخوانید :  اخذ به شفعه در مال موقوفه

بعلاوه ماده 43 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مقرر می دارد: ثمن بیع وقف در صورت جواز بیع باید در حساب مخصوصی در بانک تودیع و با جلب موافقت سرپرست سازمان و بر طبق ماده 90 قانون مدنی رقبه ی دیگری به نام همان موقوفه خریداری که عواید آن بر نهج وقفنامه سابق به مصرف خواهد رسید.

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در امور وقفی با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری که متخصص در امور اوقاف و اراضی وقفی هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش اوقاف و اراضی وقفی به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 1 امتیاز: 1)
فهرست