تملک ملک توسط طرح های مصوب شهری – طرح های مصوب شهری – ممراعاشه

در صورتی که لزوم تملک ملکی توسط طرح های مصوب شهری تصریح شود و این ملک حداقل یک سال محل سکونت و یا ممراعاشه مالک باشد ، بهای ملک تا 15% افزایش یافته و شهرداری موظف است با افزایش قیمت ، بهاء ملک را بپردازد .

در صورتی که این افزایش قیمت ، در ارزش گذاری ملک مدنظر قرار نگیرد ، تمامی اقدامات شهرداری قابل ابطال در محاکم قضایی است .

انعقاد قرارداد یا صلح نامه ، انتقال اسناد اراضی به نام شهرداری در هر حال موظف به پرداخت این افزایش قیمت به مالک می باشد .

همچنین می توانید تمامی نکات دعاوی شهرداری را از صفحه نکات شهرداری مطالعه نمایید.

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در تملک ملک توسط طرح های مصوب شهری – طرح های مصوب شهری – ممراعاشه با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی شهرداری هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی شهرداری  به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

 

فهرست