صدور پروانه برج های تجاری ،اداری – کمیسیون ماده  5 – کمیسیون ماده 100

شهرداری ها برای صدور پروانه های برج های اداری ، تجاری و … نیاز به مجوز کمیسیون ماده 5 داشته و اغلب  برج های موجود بدون مجوز مذکور ساخته شده است . بنابراین تمام پروانه هایی که بدون مجوز کمیسیون ماده 5 از سوی شهرداری صادر شود ، از نظر قانونی باطل بوده و برای مالک آن ایجاد حق نمی نماید .

با توجه به اینکه وجود چنین برج هایی در سطح شهر ، باعث ورود ضرر مالی و کاهش قیمت املاک مجاور میگردد ، تمامی پروانه ها و آراء کمیسیون ماده 100 که در خصوص ای برج ها صادر شده ، قابل ابطال در محاکم قضایی بوده و مالکین این برج ها مکلفند به جبران خسارت های وارده به مجاورین .

نکته 4 شهرداری : ورود املاک به محدوده شهری و قانون تعیین وضعیت املاک.

نکته 6 شهرداری : تغییر کاربری اراضی شهری .

همچنین می توانید تمامی نکات دعاوی شهرداری را از صفحه نکات شهرداری مطالعه نمایید.

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی درصدور پروانه برج های تجاری ،اداری   ، کمیسیون ماده  5 ، کمیسیون ماده 100 با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی شهرداری هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی شهرداری  به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

 

 

 

فهرست