شکایت کیفری صدور چک از حساب مسدود

اگر کسی بداند که حساب وی مسدود است یا خودش آن را مسدود نموده باشد و بر روی آن حساب چکی صادر کند اقدام وی مجرمانه و قابلیت مجازات دارد.

رسیدگی به شکایت کیفری صدور چک از حساب مسدود و خارج از نوبت و فوری صورت می پذیرد. بدین نحو که دارنده ی چک باید به بانک مراجعه و در صورت عدم موجودی و یا عدم امکان مطالبه به خاطر نقص در چک و یا بسته بودن حساب گواهی عدم پرداخت را از بانک مطالبه کند تاریخ این گواهی زمان وقوع جرم است.

منظور از دارنده چک شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده است بانک ها مکلفند به محض مراجعه دارنده ی چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند لذا کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.شاکی یا دارنده ی چک باید شکایت خود را در دادسرا یا مرجع صالح دیگر در صورت عدم وجود دادسرا مطرح نماید. همچنین لازم به ذکر می باشد که شکایت کیفری فقط علیه صادر کننده قابلیت طرح دارند لذا نمی توان ضامنین یا ظهرنویس ها  را طرف دعوای کیفری قرارداد.

همچنین باید اشاره کرد که چنانچه مبلغ صادره چک زیر بیست میلیون تومان باشد دارنده چک باید به شورای حل اختلاف برای طرح دعوا مراجعه نماید اما اگر صادر کننده چک های متعددی را صادر کرده باشد و کلیه ی چک های صادر کننده قابل تعقیب کیفری باشد با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست از دادسرا و ارسال پرونده به دادگاه کیفری باید قبل از ختم دادرسی با رعایت میزان مبلغ چک ها (بالای بیست میلیون تومان) دادخواست مطالبه وجه و خسارت نیز به همان دادگاه کیفری تقدیم می شود.

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در  شکایت کیفری صدور چک از حساب مسدود با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی اسناد تجاری هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی اسناد تجاری به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

 

فهرست