شکایت کیفری دیه

تعریف دیه

دیه مالی است که پرداخت آن به دلیل قتل و یا جنایت بر نفس و یا عضو بر عهده ی جانی و یا قائم مقام او است و باید آن را به مجنی علیه و یا ولی او پرداخت کند. معمولاً جبران خسارت بدنی با پرداخت دیه یا ارش است اما نوع و میزان خسارت دیه در قانون مشخص است ولی میزان خسارت ارش در قانون مشخص نیست.( شکایت کیفری دیه )

شکایت کیفری دیه

انواع دیه

مطابق ماده 448 و 449 قانون مجازات اسلامی دیه بر دو نوع تقسیم می شود:

دیه مقدر و نامقدر که دیه ی مقدر مطابق ماده 448 مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد مقرر شده است  و مطابق ماده 449 قانون مجازات اسلامی دیه نامقدر یا ارش دیه ای است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.( شکایت کیفری دیه )

مطابق ماده 450 قانون مجازات اسلامی در جنایت شبه عمد، خطای محض و جنایت عمدی که قصاص در آن جایز یا ممکن نیست، در صورت درخواست مجنی علیه یا ولی دم دیه پرداخت می شود مگر به نحو دیگری مصالحه شود.

بیشتر بخوانید :  خیانت در امانت

مدارک لازم جهت طرح شکایت کیفری دیه می تواند مدارک پرشکی قانونی مبنی بر قتل یا ضرب و جرح، شهادت شهود و… باشد.

در قانون مجازات اسلامی مواد 367 الی 496 به مبحث دیه اختصاص یافته است از قبیل دیه ی اعضا (مثل دیه مو، دیه گردن ، دیه بینی، دیه گوش، دیه لب، دیه زبان، دیه دندان، دیه گردن، دیه فک، دیه دست و پا، دیه ناخن، دیه ستون فقرات، دیه نخاع و….)، دیه جنایتی که بر مرده واقع می شود، دیه سقط جنین و…


موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی و وکلای مجرب و متخصص این موسسه آماده ارائه هر گونه مشاوره و قبول وکالت تخصصی در دعاوی مرتبط با دیه می باشد. جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: امتیاز: )
فهرست