قوانین املاک اوقافی

بیع وقف ابتدا در مورد موقوفات خاص پذیرفته می شود و سپس در آخرین مراحل قانون اصلاحات اراضی موقوفات عام نیز مشمول بیع قرار گرفت. (قوانین املاک اوقافی)
اولین قانون اصلاحات اراضی در تاریخ 1338/02/24 به تصویب رسید. در ماده 2 قانون یاد شده حد نصاب مالکیت برای هر شخص در تمام کشور مشخص شد. در تبصره 1 ماده مذکور سهم موقوفات خاص نیز مشمول حد نصاب مندرج در ماده شده است و مقرر گردیده که از موقوفه برای هر یک از موقوف علیهم تا میزان مقرر در ماده 2 به صورت وقف خاص باقی مانده مازاد بر آن فروخته شوده وجوه حاصله برابر ماده 90 قانون مدنی صرف خرید مال دیگری می شود. در بند 9 ماده 3 قانون اصلاحات اراضی آستان مقدس و موقوفات عام از مشمول ماده 2 مستثنی می شوند.
در قانون اصلاحات اراضی (قوانین املاک اوقافی) مصوب نوزدهم دی ماه 1340 بیشترین مالکیت کشاورزی هر شخص در تمام کشور به یک ده شش دانگ تقبل پیدا کرد. در تبصره 4 ماده واحده 2 حد نصاب موقوفات خاص نیز تا میزان مقرر در ماده 2 تعیین شده و تصریح گردیده که مازاد آن فروخته شود.
در مرحله دوم اجرای قانون اصلاحات اراضی مصوب نوزدهم دی ماه 1340 بیشترین مالکیت کشاورزی هر شخص در تمام کشور به یک ده شش دانگ تقبل پیدا کرد و در تبصره ماده 4 واحده 2 حد نصاب موقوفات خاص نیز تا میزان مقرر در ماده 2 تعیین شده و تصریح گردید و مازاد آن فروخته شود.
در مرحله دوم قانون اصلاحات ارضی برابر مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی مورخ بهمن 1341 مصوب هیأت وزیران توجه بیشتری به موقوفات شده است. (قوانین املاک اوقافی)
برابر ماده 2 قانون زمین های وقف عام باید به اجاره نود و نه ساله داده شود که هر پنج سال قابل تجدیدنظر است. زمین های وقف خاص به منظور تبدیل به احسن برابر قانون مدنی از طرف دولت خریداری و بین زارعان تقسیم می شود و درآمدهای کسب شده از فروش اینگونه اموال وسیله ی تولیت وقف اختصاص به خریداری مال دیگری داده می شود تا برابر ماده 90 قانون مدنی مورد عمل قرار گیرد. برخورد با زمین های وقفی در مرحله ی دوم ناشی از سیاست دولت در مورد تقسیم زمین بین زارعان بود که در مرحله ی اول زمین شامل آن نشده بود.

بیشتر بخوانید :  جهل خریدار به وقفی بودن ملک

قوانین املاک اوقافی
مرحله ی سوم قانون اصلاحات ارضی شامل زمین های وقفی نشده ولی در قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعان مستأجر مصوب سال 1347/10/23 بار دیگر به موقوفات پرداخته شده است. به نحوی که در ماده 8 قانون مقرر گردیده: موقوفات خاص که براساس قوانین قبلی به اجاره داده شده تبدیل به احسن گردند. البته تبدیل به احسن به جواز فروش زمین های یاد شده بستگی دارد در صورت بقای وقف تبدیل به احسن شدن منافاتی با شرع ندارد.
در راستای این سیاست در قانون اجاره تبدیل به احسن واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام به زارعان صاحب نسق آمده است که دهات و مزارع موقوفه عام مشمول مقررات است.
ماده 2 قانون الحاقی به قانون اصلاحات ارضی مصوب 1341/10/27 بین زارعان صاحب نسق تقسیم شود و مقرر گردد که وجوه حاصل از فروش این املاک برابر آیین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید به خرید مال دیگری اختصاص یابد بنابراین موقوفات عام نیز مشمول فروش و تبدیل به احسن گردید.البته مقرر شد اراضی موقوفه ای که فاقد زارع هستند در اختیار متولی یا متصدی موقوفه بمانند و برابر مقررات نسبت به آبادانی آن به نحوی که به صرف و صلاح موقوفه باشد اقدام گردد. (قوانین املاک اوقافی)
در تبصره 4 قانون مقرر شد اراضی موقوفه اعم از عام و خاص که به موجب قوانین مربوط برای اجرای طرح های عمرانی مورد نیاز وزارت آب و برق یا حتی شرکتهای تابع بوده و تملک و تصرف آن ضرورت داشته باشد به وزارت مربوط منتقل می شود. البته در صورت بقای وقف استفاده از موقوفات جهت طرح های عمرانی مورد نیاز به جواز خاص بیع وقف دارد.

بیشتر بخوانید :  زمین های شهری اوقافی

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در امور وقفی با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در امور اوقاف و اراضی وقفی هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش اوقاف و اراضی وقفی به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 1 امتیاز: 5)
فهرست