شرایط ابلاغ به وکیل از منظر قانون آئین دادرسی مدنی

طبق ماده 31 قانون آئین دادرسی مدنی هر کدام از طرفین دعوا می توانند به جای خود به دادگاه وکیل دادگستری معرفی نمایند در این صورت دادگاه مکلف است در تمامی اقدامات و اعمالی که موکل انجام دهد وکیل دادگستری را به جای موکل بپذیرد.

و از تاریخ اعلام وکالت وکیل دادگستری در صورتی که وکیل پس از ارائه دادخواست قبول وکالت می نماید می بایست تمامی اخطاریه ها از جمله اخطاریه دعوت به جلسه دادرسی، پرداخت هزینه ها، فراهم نمودن وسایل اجرای قرارها و…. باید به وکیل دادگستری ابلاغ شود در تمامی مواردی که طرح دعوا یا دفاع به وسیله وکیل دادگستری جریان یافته و وکیل یاد شده حق وکالت در مرحله ی بالاتر را دارد تمامی آرای صادره باید به وکیل دادگستری ابلاغ شود و مبدأ مهلت ها و مواعد، تاریخ ابلاغ به وکیل دادگستری است البته ابلاغ دادنامه به وکیل دادگستری، در صورتی که وکیل حق دادرسی در دادگاه بالاتر را نداشته یا برای وکالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وکیل در توکیل نیز نباشد معتبر نخواهد بود.

تغییر نشانی توسط وکیل دادگستری

وکیل دادگستری می تواند محلی را که برگ ها در آن ابلاغ شده یا محلی که برای ابلاغ برگ ها انتخاب کرده اند را تغییر دهند در این صورت باید مراتب را به آگاهی دفتر دادگاه برسانند تا نوشتن نشانی در ابلاغ نامه براساس اعلام جدید اشخاص مزبور انجام گیرد.

شرایط ابلاغ به وکیل دادگستری از منظر قانون آئین دادرسی کیفری

در امور کیفری نیز در صورتی که شاکی یا متهم وکیل داشته باشد ابلاغ وقت رسیدگی و رأی صادره و اخطاریه ها می بایست به وکیل دادگستری ابلاغ شود مگر آنکه دادسرا یا دادگاه حضور شخص شاکی یا متهم را لازم بداند که در این صورت علاوه بر ابلاغ به وکیل دادگستری به ایشان نیز می بایست حضور صورت بگیرد.

بیشتر بخوانید :  شرایط فسخ قراردادهای بین المللی ( ماده 219 قانون مدنی )

وکیل دادگستری در قبال موکل از هر لحاظ مسئول بوده و می بایست توجه و دقت کافی در مورد اوراقی که به وی ابلاغ می گردد داشته باشد و موکل را در مهلت مقرر به هر وسیله (تلفنی، فکسی، پیامک، ایمیل و…) مطلع نماید تا از ورود هر گونه خسارت به موکل جلوگیری به عمل آورد.

 موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی که متشکل از گروهی وکلای متخصص و متبحر و متعهد می باشند در طی سالیان متمادی با رعایت مقررات و قوانین مربوط و تعهد اخلاقی و حرفه ای نسبت به موکل رضایت موکلان را فراهم آورده و در این راستا با انتخاب وکلای مجرب قدم برداشته است.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 2 امتیاز: 5)
فهرست