مطابق ماده ی 156 قانون آئین دادرسی مدنی هر کس می تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط بر این که موعد مطالبه رسیده باشد. به طور کلی هر کس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به طور رسمی برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید.

اظهارنامه چیست؟

بنابراین با توجه به ماده ی فوق اظهارنامه نوشته ای است که مطابق مقررات قانونی تنظیم می شود و وسیله قانونی بیان مطالب است که به آن اظهاریه نیز گفته می شود.

به وسیله ی اظهارنامه نه تنها مطالبه رسمی حق امکان پذیر است بلکه می توان توسط اظهارنامه آمادگی تحویل و تسلیم هر چیزی اعم از مال، وجه و سند را به مخاطب اعلام کرد و آن را هنگام تسلیم اظهارنامه تحت نظر و حفاظت مرجع مربوط قرار داد.

مواردی که باید در اظهارنامه رعایت شود

برگه های اظهارنامه فرم چاپی مخصوصی است همانند برگ دادخواست که توسط دادگستری از قبل آماده شده و به فروش می رسد. نکات ذیل الزاماً باید در هر اظهارنامه ای آورده شود:

1- مشخصات و محل اقامت اظهارکننده

2- موضوع اظهارنامه

3- مشخصات و اقامتگاه مخاطب

4- خلاصه اظهارات

5- خلاصه جواب

کاربرد اظهارنامه

خواهان در بسیاری از موارد قبل از اینکه به تقدیم دادخواست و اقامه دعوا بپردازد، مطالب خود را با ارسال اظهارنامه به اطلاع طرف دعوا می رساند مثلاً در موردی که موضوع خواسته ی دعوا 10/000/000 میلیون ريال به موجب اظهارنامه بدهکار متذکر می شود که مدیون به موجب یک فقره چک به شماره ی ………. و به سررسید………… این مبلغ را بدهکار است و به او مثلآً برای مدت 10 روز به او مهلت می دهد که وجه را بپردازد و گرنه اظهارکننده در دادگاه صالح طرح دعوا خواهد کرد.

بیشتر بخوانید :  تجدید نظر خواهی در قانون آیین دادرسی مدنی

در پی ارسال اظهارنامه ی فوق گاهی مخاطب جهت پیش گیری از درگیری در دادگستری و دریافت اخطاریه و صرف هزینه وقت مایل به پرداخت بدهی می باشد ولی در مقابل گاهی هم شخص برای ادای دین یا انجام تعهد کار نمی کند و اظهارکننده مجبور به طرح دعوا در محاکم دادگستری می گردد.

مرجع صالح برای ابلاغ اظهارنامه

مرجع صالح برای ابلاغ اظهارنامه حسب مورد اداره ی ثبت اسناد یا دفاتر دادگاه هاست اما آنچه امروزه در تهران و برخی شهرهای دیگر این امر به وسیله دفاتر خدمات قضائی انجام می گیرد.

بنابراین شخص با مراجعه به این دفاتر و پرداخت هزینه تمبر ابلاغ اظهارنامه می تواند ابلاغ آن را از آن مرجع بخواهد.

وکلای مجرب موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی و کارشناسان حقوقی این موسسه آمادگی خویش را در خصوص قبول وکالت و ارائه ی مشاوره ی حقوقی در خصوص طرح هر گونه دعاوی مالی و غیرمالی به شهروندان عزیز اعلام می دارند.

اظهارنامه نوشته ای است جهت مطالبه ی رسمی حق، مال یا وجه که البته به وسیله ی اظهارنامه می توان آمادگی تحویل مال یا وجه را نیز اعلام کرد.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: امتیاز: )
فهرست