سند رسمی لازم الاجرا چیست و اجرا آن چگونه است ؟

تعریف سند رسمی.

در ابتدا به تعریف سند رسمی میپردازیم و سپس اسناد رسمی ولازم الاجرا ( اسنادی که در اداره ی ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی ی نزد سایر مأمورین رسمی درل حدود صلاحیت آنان و برابر مقررات قانونی تنظیم شده باشد .)( ماده 1287 قانون مدنی)

تعریف سند رسمی لازم الاجرا

بر طبق تعریف آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ( مصوب ریاست قوه قضاییه در تاریخ 11/6/1387 ) ،سندرسمی لازم الاجرا عبارت است از : (سند رسمی یا عادی که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجراییه برای اجرای مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب و چک) وهمچنین کلیه اسنادی که توسط سردفتران اسناد رسمی تهیه و تنظیم میشود اعم از اسناد رسمی لازم الاجرا مالی و غیر مالی.

در توضیح مطلب فوق میتوان بیان نمود که به طور کلی سند رسمی لازم الاجرا به سندی گفته میشود که چنانچه شخصی که به موجب سند بدهکار یا متعهدباشد آن بدهی را پرداخت نکند یا به آن تعهد عمل نکند ، شخص طلبکار یا متعهد له میتوان بدون مراجعه دادگاه و طی کردن مراحل دادرسی ( اعم از اقامه دعوی و گرفتن حکم ) با مراجعه به تشکیلات اجرایی مربوطه او را ملزم به مفاد موضوع سند نماید. لازم الاجرا بودن سند امر بسیار حایز اهمیتی برای سند به حساب می آید زیرا که دارنده را از مراجعه به دادگاه معاف میکند، اما تنها اسنادی که از این امتیاز برخوردارند که در قانون پیش بینی شده باشد با این حال باید توجه داشت که تمامی اسناد رسمی لازم الاجرا نیستند برای مثال سند مالکیت که با وجود رسمی بودن در هیچ قانونی لازم الاجرا بودن آن ذکر نشده.

 

-نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی: اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا با مراجعه به مراجع صدور اجراییه آغاز میشودبه این ترتیب که مطابق موضوع مفاد سند مرجع صالح را انتخاب میکنیم که در ذیل به این مراجع اشاره میشود:

1-دفاتر اسناد رسمی که در مورد این موضوعات مرجع صدور اجراییه به حساب می آیند:

الف) چنانچه موضوع سند راجع به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و نیز املاک مورد وثیقه و اجاره باشد.

ب) نسبت به اموال غیر منقول که ثبت دفتر املاک رسیده

ج) نسبت به مواردی که موجر با درخواست وصول وجه قبوض اقساطی تخلیه مورد اجاره را بخواهد

2-دفتر ازدواج و طلاق : در این موارد دفتر ازدواج و طلاق مرجع صدور اجراییه به حساب می آید، در مورد مهریه و تعهداتی که در حین عقد ازدواج و طلاق و رجوع شده باشد.

3-مرجع صدور اجراییه کلیه اسنادی که به موجب قانون میتوان آنها را اسناد رسمی لازم الاجرا دانست اداره ی ثبت و اسناد و املاکی صلاحیت دار میباشد که به چند مورد از موارد اسناد رسمی لازم الاجرا اشاره میشود:

1.اجراییه مربوط به چک بانکی

2.اجرايیه قراردادهای بانکی

3.اجراییه اسناد عادی گیرندگان وام و …

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در سند رسمی لازم الاجرا با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی ثبتی هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی وقفی به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

 

 

 

فهرست