سرقت مستوجب

انواع سرقت

با توجه به قوانین ایران انواع مختلف جرم سرقت را می توان به چهار دسته ی کلی تقسیم کرد:

 1. سرقت مستوجب حد
 2. سرقت مستوجب تعزیر
 3. سرقت خاص
 4. سرقت هایی که فاقد شرایط اجرای حد باشند ولی موجب اخلال در نظم شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران برود.

سرقت مستوجب

شرایط تحقق جرم سرقت حدی

مطابق ماده 268 قانون مجازات اسلامی جدید و بندهای ذیل آن سرقت در صورتی که تمام شرایط ذیل را داشته باشد موجب سرقت مستوجب حد می گردد

 • شی مسروقه شرعاً مالکیت داشته باشد
 • مال مسروقه در حرز باشد
 • سارق مال را از حرز خارج کند
 • هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد
 • سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد
 • ارزش مال مسروقه در زمان اخراج از حرز معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد
 • مال مسروقه از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد
 • سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد
 • صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند
 • صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد
 • مال مسروقه قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد
 • مال مسروقه قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید
 • مال مسروقه از اموال سرقت شده یا معضوب نباشد

مجازات جرم سرقت مستوجب حدی

باید توجه داشت که سرقت ارتکابی توسط سارق اگر هر کدام از شرایط فوق را نداشته باشد مشمول سرقت های تعزیری است و مجازات جرم سرقت تعزیری را دارد که این امر در ماده 279 قانون مجازات اسلامی جدید تصریح گردیده است.

بیشتر بخوانید :  جعل گذرنامه یا جواز اقامت یا جواز عبور

مطابق ماده 278 مجازات و در واقع حد سرقت موضوع این مقاله بدین شرح است:

 • در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند
 • در مرتبه دوم قطع پای چپ سارق از پائین برآمدگی به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند
 • در مرتبه سوم حبس ابد است
 • در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سارق در زندان باشد

خاطر نشان می گردد مطابق تبصره 1 و 2 ماده فوق الاشار هر گاه سارق عضو مربوط به اجرای حد را نداشته باشد مشمول یکی از سرقت های تعزیری می شود و اگر در مورد بند پ و دیگر حبس هایی که مشمول تعزیریت مرتکب حین اجرای مجازات توبه کند و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می شود. همچنین مقام رهبری می تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل کند.


موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی و وکلای مجرب و متبحر این موسسه آماده ارائه هر گونه مشاوره و قبول وکالت دعاوی سرقت از سوی شاکی یا متهم پرونده می باشد.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 1 امتیاز: 5)
فهرست