راهکارهای پیشگیری از مشکلات حقوقی معاملات در مشاورین املاک

تعریف عقد

مطابق با ماده 183 قانون مدنی عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آن ها باشد.

یکی از رایج ترین عقودی که در جامعه امروزی مطرح است عقد بیع است که با عنایت به ماده 338 قانون مدنی می توان گفت که بیع عبارت است تملیک عین به عوض معلوم.

پس از توافق فروشنده و خریدار در مالی که قصد فروش آن را دارند عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود. به این معنا که به محض اینکه فروشنده بگوید فروختم و خریدار بگوید خریدم عقد ایجاد می شود و آثار این عقد که انتقال مالکیت به وجود می آید.

مطابق با ماده 190 قانون مدنی برای اینکه عقدی و یا معامله ای صحیح واقع شود باید دارای یک سری شرایط باشد که این شرایط عبارت اند از:

1- قصد و رضای طرفین

2- اهلیت طرفین

3- معین بودن موضوع معامله

4- مشرویعت جهت معامله

نکاتی که باید هنگام معاملات املاک رعایت شود:

  • می بایست خریدار از اینکه فروشنده مالک اصلی می باشد یا خیر مطمئن شود یکی از راههای آن رویت سند مالکیت می باشد و راه دیگر از طریق اخذ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک مربوط به ملک
  • خریدار باید از مشاور املاکی که مبایعه نامه را تنظیم می کند تقاضا کند تا اصل سند را نزد خود تا زمان تنظیم سند رسمی به نام خریدار نگهداری کند تا از انجام معاملات دیگر توسط فروشنده جلوگیری به عمل آید.
  • خریدار باید از مشاور املاک تقاضا کند در مبایعه نامه خسارتی را جهت عدم انجام تعهد فروشنده برای تنظیم سند رسمی در تاریخ مقرر در نظر گیرد تا در صورتی که در آن تاریخ فروشنده جهت انتقال سند به نام خریدار در دفترخانه مشخص شده حاضر نگردد بتواند خسارت را مطالبه کند.
  • خریدار بهتر است هنگام تنظیم مبایعه نامه از اینکه ملک مورد معامله در رهن نباشد اطمینان حاصل نماید.
  • خریدار وکالت بلاعزلی را از فرونشده جهت انجام مراحل مربوط به انتقال سند رسمی به نام خویش اخذ نماید تا در صورتی که فروشنده به تعهد خود عمل ننمود بتواند نسبت به انتقال سند رسمی اقدام نماید.
  • خریدار می بایست در قبال مبالغ پرداختی بابت ثمن معامله فروشنده رسید دریافت نماید و شیوه پرداخت ثمن حتماً در مبایعه نامه مشخص گردد.
  • دو نفر شاهد ذیل مبایعه نامه را امضاء نماید تا در مواقع لزوم بتواند از شهادت آنها استفاده نماید.
  • اگر فروشنده با وکالتنامه رسمی از مالک اصلی اقدام به فروش می نماید از اصالت وکالتنامه و عزل نشدن فروشنده در آن تاریخ از طریق استعلام از دفتر خانه ای که وکالتنامه را تنظیم نموده است اطمینان حاصل نماید.
  • در خصوص شرایط مندرج در مبایعه نامه بهتر است با وکیل دادگستری مشاوره به عمل آید تا از وقوع برخی مشکلات و ورود برخی خسارات جلوگیری به عمل آید. چرا که بهره مندی از مشاوره حقوقی با وکیل با تجربه بهتر است از اینکه پس از وقوع مشکل، به وکیل مراجعه نمایند و از طریق طرح دعوا و طی کردن مراحل طولانی دادرسی و پرداخت هزینه های دادرسی بتواند به حق خود برسد.
بیشتر بخوانید :  ثمن معامله - مطالبه ثمن معامله - استرداد ثمن معامله - مطالبه وجه بابت کسری مساحت

با توجه به مشکلات فراوانی که افراد در اثر معاملاتی که انجام می دهند مشاوره با وکیل دادگستری بسیار احساس می شود لذا علاج واقعه قبل از وقوع می باید کرد.

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری که همگی متخصص در زمینه امور ملکی می باشند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی اعم از مشاوره، تهیه و تنظیم قرارداد، نظارت بر اجرای قرارداد و قبول داوری در قراردادها و وکالت دعاوی ملکی را دارد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: امتیاز: )
فهرست