دیوان عدالت اداری

مطابق اصل 173 قانون اساسی به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می گردد. حدود اختیارات و نحوه ی عمل دیوان عدالت اداری را قانون تعیین می کند.

دیوان عدالت اداریدیوان عدالت اداری یکی از مراجع خاص قضاوتی از نوع اداری (نه قضایی) است که به نوع بخصوصی از تظلمات و شکایات یعنی تظلمات و شکایات مردم نسبت به مقررات، مأموران و واحدهای دولتی رسیدگی می کند و این موضوع که دعاوی مورد رسیدگی در دیوان به خودی خود ماهیت قضایی ندارند (حقوقی و کیفری) بلکه اختلافاتی هستند که از ماهیت اداری برخوردارند، شبه ای در اینکه این نهاد نیز نهادهای قضاوتی است وارد نمی کند.

تشکیلات دیوان عدالت اداری

مطابق ماده 2 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، دیوان در تهران مستقر و متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیأت عمومی و هیأت های تخصصی می باشد. تشکیلات قضایی، اداری و تعداد شعب دیوان با تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می شود.

و مطابق تبصره ماده فوق نیز رئیس دیوان عدالت اداری می تواند پیشنهاد خود را به رئیس قوه قضائیه ارائه نماید.

هر شعبه ی بدوی دیوان از یک رئیس یا دادرس علی البدل و هر شعبه تجدیدنظر از یک رئیس و دو مستشار تشکیل می شود شبعه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت می یابد و ملاک صدور رأی، نظر اکثریت است و آراء شعب تجدیدنظر دیوان قطعی است (ماده 3 قانون دیوان عدالت اداری جدید)

بیشتر بخوانید :  دستور موقت در دیوان عدالت اداری

مطابق تبصره ماده فوق نیز چنانچه جلسه ی شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت یابد و هنگام صدرو رأی اختلاف نظر حاصل شود، یک عضو مستشار توسط رئیس دیوان به آن اضافه می شود.

قضات دیوان عدالت با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می شوند و باید دارای ده سال سابقه کار قضائی باشند در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از گرایش های رشته حقوق یا مدارک حوزوی همتراز، داشتن پنح سال سابقه کار قضائی کافی است (ماده 4 قانون دیوان عدالت اداری جدید)

مطابق تبصره یک و دو ماده فوق نیز قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضائی دی دیوان دارند از شمول این ماده مستثنی می باشند و رئیس دیوان عدالت اداری می تواند واجد شرایط را به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد نماید.

در دیوان عدالت رئیس شعبه اول تجدیدنظر همان رئیس دیوان است و به تعداد مورد نیاز معاون و مشاور خواهد داشت بعلاوه او می تواند برخی اختیارات خود را به معاونان خود تفویض نماید.


موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی و وکلای مجرب این موسسه آماده ی ارائه هر گونه مشاوره و قبول وکالت تخصصی در دعاوی دیوان عدالت اداری می باشند.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 18 امتیاز: 1.2)
فهرست