دعوای مطالبه قیمت روز مورد معامله ای که مستحق للغیر در آمده است

دعوای مطالبه وجه بهای معامله ی مال غیر

در معاملاتی که بین خریدار و فروشنده رخ می دهد تعهداتی برای خریدار و فروشنده ایجاد می گردد از جمله این که خریدار متعهد می شود ثمن معامله را پرداخت نماید فروشنده هم متعهد می شود مورد معامله را در موعد مقرر تحویل دهد در صورتی که فروشنده از تحویل مبیع (مورد معامله) امتناع نماید خریدار می تواند بابت الزام فروشنده به تحویل مبیع اقدام نماید. در مواردی فروشنده اقدام به فروش مال شخص دیگری می نماید در این صورت دو حالت پیش می آید یا خریدار آگاه است که فروشنده مال شخص دیگری را به او فروخته و یا اینکه از این موضوع اطلاعی ندارد در صورتی که اطلاع داشته باشد تنها مستحق ثمنی است که به فروشنده پرداخت کرده است و فروشنده تعهدی بر جبران خسارت وارده ندارد در صورتی که خریدار اطلاع نداشته باشد می تواند ثمن پرداختی را به قیمت روز مطالبه نماید.

طبق رأی وحدت رویه (شماره 733 مورخ 1393/07/15) در صورتی که مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد در صورت جهل مشتری به وجود فساد از عهده ی غرامات وارد شده به مشتری نیز برآید.

بیشتر بخوانید :  مطالبه ثمن معامله در چه صورتی امکان پذیر است؟

خریدار می تواند دادخواستی را تحت عنوان مطالبه ی قیمت روز مورد معامله ای که مستحق للغیر درآمده را به دادگاه عمومی حقوقی ارائه نماید این دعوا دعوای مالی محسوب می شود و قیمت روز مورد معامله با جلب نظر کارشناسی معین می گردد دعوای مطالبه ی قیمت روز مورد معامله مستحق للغیر دعوای مالی محسوب می شود و بایستی هزینه ی دادرسی به میزان 3/5 درصد بهای خواسته واریز گردد.

مدارک لازم جهت مطالبه ی وجه معامله ی مال غیر

1- کپی برابر اصل مبایعه نامه

2- شهادت شهود

3- جلب نظر کارشناسی

4- در صورتی که وکیل دادخواست را مطرح نماید وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی

دادگاه پس از بررسی مدارک در صورت احراز حقانیت خواهان رأی بر پرداخت قیمت روز مورد معامله ای که مستحق للغیر درآمده خواهد داد.

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی و وکلا مجرب آن آماده ارائه هر گونه مشاوره حقوقی و قبول وکالت تخصصی در زمینه ی دعاوی حقوقی، کیفری و… می باشند. جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 1 امتیاز: 5)
فهرست