هنگامی که ملکی توسط شخصی خریداری می شود باید ترتیباتی برای پرداخت ثمن ملک در قرارداد پیش بینی گردد.

اگر هنگام معامله برای پرداخت ثمن مدتی مشخص نشده باشد و سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه فروشنده ملک را تحویل مشتری دهد و نه مشتری تمام ثمن معامله را به فروشنده بدهد ، فروشنده می تواند قرارداد را به استناد خیار تاخیر ثمن فسخ کند و طی اظهارنامه ای به طرف مقابل اعلام کند و در دادخواست ، تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تاخیر ثمن را بخواهد.

فروشنده ای که ملک خود را فروخته اما هنوز آن را تحویل خریدار نداده است ، خواهان می باشد و باید دعوا را به طرفیت خریدار مطرح نماید.

دعوای املاک و اموال غیر منقول در دادگاهی رسیدگی می شود که ملک در حوزه آن دادگاه واقع شده است.

وکیل متخصص دعاوی املاک می گوید خیار تاخیری ثمن با اراده فروشنده و اعلام آن به خریدار محقق می شود و دادگاه تنها آن را تایید می کند و بر آن صحه می گذارد. بر این اساس تایید فسخ از زمان اجرای خیار توسط فروشنده اثر می گذارد.در این گونه موارد دادنامه ای که صادر می شود جنبه اعلامی دارد و فقط خبر از فسخ می دهد بنابر این اجرائیه صادر نمی شود.

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در دعوای فسخ مبایعه نامه به جهت تاخیر ثمن با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی ملکی هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی ملکی به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

 

 

فهرست