دعوای تغییر نام خانوادگی

تغییر نام خانوادگی با تصویب سازمان ثبت احوال کشور خواهد بود.

مطابق ماده 41 قانون ثبت احوال حق تغییر نام خانوادگی با رعایت تقدم صدور اسناد مختص اشخاصی است که به نام آنان در دفاتر مخصوص نام خانوادگی ادارات ثبت احوال به ثبت می رسد و دیگری حق اختیار ان را در آن اداره ندارد مگر با اجازه ی دارنده ی حق تقدم و این حق پس از فوت به ورثه ی قانونی انتقال می یابد.

هر یک از وراث می توانند شخصی که نام خانوادگی او را اختیار کرده مورد اعتراض قرارداده و تغییر نام خانوادگی او را از دادگاه بخواهند ولی وراث بالاتفاق می توانند به دیگری اجازه دهند نام خانوادگی آن ها را اختیار نماید.

نام خانوادگی فرزند همان نام خانوادگی پدر خواهد بود اگرچه شناسنامه ی فرزند در قلمرو اداره ثبت احوال دیگری صادر گردد. فرزندان کبیر می توانند برای خود نام خانوادگی دیگری انتخاب نمایند.

همچنین باید اشاره شود که زوجه می تواند تا زمانی که در قید زوجیت می باشد از نام خانوادگی همسر خود بدون رعایت حق تقدم استفاده کند و در صورت طلاق ادامه ی استفاه از نام خانوادگی موکول به اجازه همسر خواهد بود.

اشخاص می توانند در موارد ذیل درخواست تغییر نام خانوادگی نمایند:

  • نام خانوادگی بیش از دو کلمه و یا بیش از یک کلمه و یک حرف با عدد یا پیوند و یا بطور مطلق یا مضاعف نام محل باشد.
  • نام خانوادگی از واژه های مستهجن و ناپسند ترکیب شده باشد.
  • نام خانوادگی از واژه های خارجی باشد.
  • نام خانوادگی مذموم و مغایر ارزش های فرهنگ اسلامی باشد.
  • اسامی محل بطور مطلق و مضاف
  • واژه هایی که از القاب و اسامی مربوط به عناوین علمی اعم از درجات و موسسات علمی مانند دکتر ، دانشگاه و یا مناصب دولتی از لشکری و کشوری بصورت مطلق باشد و مواردی که در قانون ذکر شده اند.

همچنین لازم به ذکر می باشد مرجع صالح به رسیدگی دعوای تغییر نام خانوادگی دادگاه محل اقامت خواهان میباشد.

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در دعوای تغییر نام خانوادگی با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی ثبت احوال وامورحسبی هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی ثبت احوال وامورحسبی به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

فهرست