دعوای تغییر سن

در گذشته به دلیل در دسترس نبودن اداره ثبت احوال در روستا ها والدین خیلی دیر اقدام به اخذ شناسنامه برای فرزندان خود می نمودند به نحوی که با سن واقعی آن ها در تضاد بود و یا گاهاً به دلیل فوت فرزند بزرگتر دیگر اقدام به ابطال شناسنامه وی نمی کردند و همان شناسنامه را برای فرزند جدید خود قرار می دادند. و یا در برخی موارد ممکن است به علت خطا و اشتباه اداره ثبت ایراداتی در شناسنامه به وجود آمده باشد که در مواردی از این قبیل صاحب شناسنامه می تواند اقدام به طرح دعوای تغییر سن به طرفیت اداره ثبت احوال نماید.

خواهان در این دعوا دادخواست ابطال شناسنامه فعلی و صدور شناسنامه جدید را می نماید.

مدارک لازم برای طرح دعوای تغییر سن :

  • اصل شناسنامه فعلی
  • شهادت شهود
  • گزارشات پزشکی قانونی

دعوای تغییر سن جزء دعاوی غیر مالی می باشد که در دادگاه حقوقی اقامه می شود و دادگاه حقوقی محل اقامت خواهان (یعنی شخص متقاضی) صالح به رسیدگی می باشد.

همچنین لازم به ذکر است که در صورتی که شخصی به سن رشد یعنی 18 سال تمام رسیده باشد می تواند شخصاً اقدام به طرح دعوای تغییر سن نماید اما در صورتی که فرد صغیر باشد یا به طور کل تحت قیومت یا ولایت باشد طرح شکایت از سوی ولی یا قیم مربوطه صورت گیرد.

 

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در دعوای تغییر سن با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی ثبت احوال وامورحسبی هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی ثبت احوال وامورحسبی به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

 

فهرست