دعوای بطلان شناسنامه

شناسنامه جز اسناد رسمی محسوب می شود که می تواند مشمول ادعای جعل شود، ادعای جعل نسبت به یک سند خلاف واقع بودن مفاد آن سند است.

در بسیاری از موارد پیش می آید که در قدیم خانواده ها به دلیل در دسترس نبودن ثبت احوال در محل زندگی خود که معمولاً هم در روستا ها این اتفاق می افتد خیلی دیر اقدام به اخذ شناسنامه برای فرزند خود می نمودند. و یا گاهاً  پیش می آمد به دلیل فوت فرزند بزرگتر دیگر شناسنامه ی وی را باطل نمی کردند و آن شناسنامه را برای فرزند جدید قرار می دادند.

که شخص پس از بزرگ شدن متوجه تفاوت سن واقعی خود و سنی که در شناسنامه قید شده است می شود . و برای گرفتن شناسنامه جدید اقدام می کند و به اداره ثبت احوال می رود و تقاضای باطل کردن شناسنامه فعلی و صدور شناسنامه جدید را می نماید اما اداره ثبت احوال به دلیل نداشتن گواهی فوت شخصی که نام او در شناسنامه قید شده اقدام به صدور شناسنامه جدید نمی کند.

به همین دلیلی خواهان با مراجعه به دادگاه حقوقی محل اقامت خود دعوای بطلان شناسنامه را مطرح می نماید و ادعای جعل شناسنامه خود را می نماید و تقاضای صدور شناسنامه جدید می نماید و دادگاه با استفاده از شهادت شهود و اقرار و بعضاً کارشناس رسیدگی و رأی صادر می نماید.

لازم به ذکر است که در صورتی که خواهان در ایران اقامتگاه نداشته باشد قانوناً دادگاه ، محل صدور و تنظیم سند ثبت احوال صالح بر رسیدگی می باشد.

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در دعوای بطلان شناسنامه با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی ثبت احوال وامورحسبی هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی ثبت احوال وامورحسبی به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

 

فهرست