دعوای الزام به تحویل مبیع

دادخواست الزام به تحویل مبیع

در مواردی پیش می آید که خریدار و فروشنده با یکدیگر معامه ای می نمایند و ضمن این معامله خریدار ثمن معامله را پرداخت می نماید تا به ازای آن مورد معامله را دریافت نماید و در مقابل فروشنده هم تعهد می نماید که مبیع را به خریدار تحویل دهد ولی پس از گرفتن ثمن معامله از اجرای تعهد خود که تحویل مبیع به خریدار است امتناع می نماید. در این قبیل موارد خریدار می تواند با مراجعه به دادگاه صالح دعوای الزام به تحویل مبیع را به طرفیت فروشنده طرح نماید.

همچنین لازم به ذکر است که خریدار می تواند برای جلوگیری از نقل و انتقال مبیع توسط فروشنده به شخص دیگر دادخواست الزام به تحویل مبیع با دستور موقت را بخواهد. و با استناد به مواد 10،220، 225، 238، 239، 1301 قانون مدنی و با پرداخت هزینه دادرسی و خسارت دعوای خود را طرح نماید و پس از دادرسی اگر خریدار محق بود فروشنده باید خساراتی را که ضمن این معامله به خریدار وارد شده است را هم پرداخت نماید.

لازم به ذکر است که دعوای الزام به تحویل مبیع از جمله دعاوی مالی هست و هزینه دادرسی این قبیل دعاوی 5/3 درصد نسبت به میزان بهای خواسته است.

بیشتر بخوانید :  ابطال وکالتنامه فروش

مدارک لازم جهت طرح دعوای الزام به تحویل مبیع

1- اصل قرارداد

2- کپی قرارداد

3- پایان کار

4- گواهی دفترخانه

5- دلیل پرداخت ثمن

6- استعلام ثبتی

7- صورت مجلس تفکیکی

موارد مذکور در مورد مبیعی است که ملک باشد در مورد سایر موارد مثلاً مبیع یک اتومبیل باشد کپی برابر اصل قرارداد کفایت می نماید.

و همچنین باید گفت که دادگاه صالح جهت رسیدگی به این دادخواست محل وقوع مبیع است.

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی و وکلا مجرب آن آماده ارائه هر گونه مشاوره حقوقی و قبول وکالت تخصصی در زمینه دعاوی حقوقی، کیفری و… می باشد.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 1 امتیاز: 1)
فهرست