دعوای الزام به اخذ شناسنامه برای فرزند نامشروع

اخذ شناسنامه برای فرزند نامشروع با توجه به الحاق فرزند نامشروع به پدر از وظایف پدر می باشد.

با استناد به ماده 1 قانون ثبت احوال ایران مصوب سال 1355 باید گفت که از ظاهر این ماده چنین استنباط می شود که وظیفه صدور شناسنامه برای فرزند نامشروع شامل موضوع این ماده نیز می شود و باید گفت که موضوع وارث بین فرزند نامشروع و پدرش منتفی است و از هم ارث نمی برند و همچنین لازم به ذکر است که ماده 16 قانون ثبت احوال مقرر می دارد که اگر چنانچه ازدواج پدر و مادر ثبت نشده باشد اعلام تولد طفل باید توسط پدر و مادر انجام شود اما چنانچه امکان مراجعه هر دوی والدین و توافق آن ها در اعلام ولادت وجود نداشته باشد با مراجعه هر کدام از والدین با قید نام کوچک شناسنامه صادر می شود. اگر مراجعه کننده مادر طفل باشد نام خانوادگی مادر به او اختصاص می یابد یعنی با قید نام پدر در شناسنامه نام خانوادگی مادر روی طفل گذاشته خواهد شد و ذکر یک نکته ضروری می باشد چنانچه که والدین طفل نامشروع مشخص نباشد شناسنامه با مشخصات والدین فرضی برای طفل صادر می شود. اگر در مراحل بعدی مشخصات والدین طفل مشخص شد با رای دادگاه نسبت به اصلاح مشخصات والدین اقدام خواهد شد.

مرجع رسیدگی به دعوای الزام به اخذ شناسنامه برای فرزند نامشروع دادگاه حقوقی عمومی محل اقامت خواهان می باشد و هزینه دادرسی دعوای الزام به اخذ شناسنامه برای فرزند نامشروع برابر با هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی می باشد.

مدارک مورد نیاز برای دعوای الزام به اخذ شناسنامه برای فرزند نامشروع:

  • اصل شناسنامه و کارت ملی
  • شهادت شهود
  • درخواست ارجاع به پزشکی قانونی

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در دعوای الزام به اخذ شناسنامه برای فرزند نامشروع با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی ثبت احوال وامورحسبی هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی ثبت احوال وامورحسبی به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

 

فهرست