دعوای اصلاح اسناد سجلی

هم اکنون یکی از دعاوی که که مراجع قضایی را به خود مشغول کرده است دعوای اصلاح اسناد سجلی می باشد که شامل تغییر سن، تغییر نام و نام خانوادگی و … می باشد.

مرجع صالح به رسیدگی دعوای اصلاح اسناد سجلی دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خواهان می باشد و مطابق با ماده 4 ثبت احوال (( رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش محل اقامت  خواهان به عمل می آید و رای دادگاه فقط پژوهش قابل تجدید نظر خواهی است هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذینفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی با دادگاه محل  صدور سند و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو در خارج از کشور باشد با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود. دعوای اصلاح اسناد سجلی در هر یک از زمینه ها مانند تغییرسن ، تغییر تاریخ تولد، تغییر نام خوانوادگی و… تنها یک بار قابلیت طرح در دادگاه را دارد.

دعوای اصلاح اسناد سجلی با تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی عمومی و پرداخت هزینه دادرسی به عمل می آیدو رای دادگاه در خصوص دعوای اصلاح اسناد سجلی قابل جدید نظر می باشد و برای افراد مقیم ایران 20 روز و برای اشخاص خارج از کشور 12 ماه قابل تجدید نظر خواهی می باشد.

مدارک لازم برای طرح و دعوای اصلاح اسناد سجلی:

  • کپی برابر اصل شناسنامه
  • شهادت شهود

 

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در دعوای اصلاح اسناد سجلی با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی ثبت احوال وامورحسبی هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی ثبت احوال وامورحسبی به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

 

فهرست