دعوای استرداد لاشه چک

دعوای استرداد لاشه چک زمانی قابلیت طرح پیدا می کند که صادر کننده آن مدعی است که وجه چک را پرداخت کرده است ویا اینکه چک بعنوان ضمانت ویا امانت وغیره در دست دارنده بوده است ولی چک را از دارنده مسترد نکرده است.( یا به طور کلی دارنده مستحق آن نیست .)

لذا خواهان دعوی استرداد لاشه چک باید ادعای خود را در داگاه اثبات نماید لازمه ی این ادعا این می باشد که در ابتدا  خواهان پیش از طرح دعوای کیفری اظهارنامه ای برای طرف مقابل (خوانده) ارسال نماید تا خوانده نتواند ادعای عدم اطلاع مطرح نماید.

شاکی دعوا یا همان خواهان دعوا باید به دادسرای محل اقامت 13و11 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده مراجعه کرده و در آنجا شکایت خود را مطرح نماید. دادسرا بعد از انجام تحقیقات مقدماتی پرونده را به یکی از شعب بازپرسی برای تکمیل تحقیقات ارسال می نماید و ممکن است به جهت تکمیل تحقیقات از طرفین دعوای استرداد لاشه ی چک دعوت به عمل آید. چنانچه متهم یا همان خوانده ی دعوا از حضور در مراجع قضایی ذی ربط استنکاف نماید با دستور مرجع قضایی به دادسرا جلب می شود و سرانجام با تفهیم اتهام به متهم قرار جلب به دادرسی صادر می شود، و یا اینکه کیفر خواست صادر شده از سوی دادستان پرونده برای رسیدگی به داگاه کیفری ارسال می شود.

لازم به ذکر است که مراجع قضایی صالح جهت رسیدگی به دعوای استرداد لاشه ی چک مرجع حل اختلاف یا دادگاه عمومی محل اقامت خوانده یا همان دارنده لاشه ی چک می باشد البته باید بیان نمود که چنانچه وجه مندرج در چک تا بیست میلیون تومان و یا کم تر هم باشد در راستای اجرای بند الف ماده 9شورا دعوای استرداد لاشه ی چک  باید در شورای حل اختلاف محل اقامت خوانده مطرح شود و اگر بیش بیست میلیون تومان باشد در صلاحیت دادگاه عمومی قرار دارد.

دعوی استرداد لاشه ی چک از جمله دعوی مالی است . لذا باید هزینه ی دادرسی آن پرداخت شود.

مدارک مورد نیاز جهت طرح دعوای استرداد  لاشه ی چک:

1_مدارک شناسایی

2_ارائه ی اسنادی که بیان کننده ی امانی بودن چک یا شهادت شهود یا قرارداد حاوی تصریح به تضمینی بودن چک بابت انجام تعهد و مدرک انجام تعهد یا انفساخ وبطلان قرارداد حاوی تصریح به تضمینی بودن چک بابت انجام تعهد یا انفساخ وبطلان قرارداد یا رسید پرداخت وجه چک

3_تصویر اظهارنامه درخواست استرداد لاشه ی چک

ضابطه تشخیص دعوی مالی از غیر مالی نتیجه حاصله از دعوی است . استرداد لاشه چک چون نتیجه مالی ندارد دعوی غیر مالی است .

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در دعوای استرداد لاشه چک با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی اسناد تجاری هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی اسناد تجاری به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

 

 

فهرست