دعوای اثبات نسب

دعوای اثبات نسب از جمله دعاوی می باشد که در محاکم قضائی مطرح می شود که قانون نحوه اثبات نسب افراد به یکدیگر را توضیح می دهد.

گاهاً پیش می آید که افراد مدت زیادی از عمر خود را با شناسنامه متعلق به دیگری اعم از اینکه شناسنامه شخص مرده باشد یا زنده گذرانده اند این اشخاص به محض مطلع شدن از این واقعیت می توانند  برای ثبت هویت واقعی خودشان به اداره ثبت احوال مراجعه نمایند.

اما به دلیل اینکه مدارک آن ها کافی برای اثبات نسبشان نیست اداره ثبت احوال از صدور شناسنامه برای آن ها خودداری می نماید.

اما با عنایت به این که طبق اصل 159 قانون اساسی مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایت ها دادگستری می باشد. در چنین مواردی خواهان می تواند دعوای الزام اداره ثبت به صدور شناسنامه را طرح نماید. که در دادگاه حقوقی محل اقامت شاکی (خواهان) قابل پیگیری می باشد. بدیهی است در صورتی که والدین مشخص باشند از طریق طرح دعوای اثبات نسب به طرفیت والدین و در صورت فوت آن ها به طرفیت وراث قانونیشان و همچنین طرفیت اداره ثبت احوال به می توان الزام به صدور شناسنامه در دادگاه خانواده ، را خواستار شد.

همچنین لازم به ذکر است رای دادگاه خانواده در مورد اثبات نسب اگر والدین طفل معلوم نباشد رسیدگی مجدد در محاکم تجدید نظر استان و در صورت فرجام خواهی در دیوان عالی کشوررسیدگی می شود.

مدارک مورد نیاز برای طرح دعوای اثبات نسب:

  • اماره قانونی نسب پدری در زمان زوجیت
  • اماره قانونی نسب پدری بعد از انحلال نکاح هنگامی که مادر ازدواج مجدد نکرده باشد.
  • اماره قانونی نسب پدری بعد از انحلال نکاح هنگامی که مادر ازدواج مجدد کرده باشد.

دلایل اثبات نسب مادر:

  • اصل شناسنامه
  • شهادت و امارات
  • اقرار

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در دعوای اثبات نسب با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی ثبت احوال وامورحسبی هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی ثبت احوال وامورحسبی به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

 

فهرست