تعریف صلح

صلح در لغت به معنای آشتی و توافق است و در قران به معنای پایان بخشیدن به دعوا به کار میرود، البته لزومی ندارد حتما اختلافی موجود باشد تا بتواند از صلحنامه استفاده کرد بلکه صلحنامه و عقد صلح میتواند وسیله معامله و یا اجاره هم قرار بگیرد.

مطابق با ماده 753 قانون مدنی برای صحت عقد صلح طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح را دارا باشند.

صلحنامه

دعوای بطلان عقد صلح

با توجه به ماده 762 قانون مدنی باید گفت که اگر در طرف مصالحه و یا مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است که البته لازم به یادآوری است که اشتباه در شخص طرف معامله زمانی موجب بطلان عقد میشود که شخصیت طرف علت عمده عقد باشد و همچنین اشتباه در مورد صلح زمانی موجب بطلان میگردد که اشتباه راجع به خود موضوع معامله یعنی اوصاف اساسی آن باشد.

دعوای بطلان صلحنامه

مطابق با ماده 765 قانون مدنی هرگاه دو نفر بدین گمان که بیعی درست است درباره اختلاف خود قسمت به خیال عیب یا غبن یا حق شفعه باهم صلح نمایند و بعدا احراز شود که بیت مذکور اساسا به لحاظ فقدان برخی از شرایط اساسی صحت معاملات باطل بوده در این صورت صلح مبتنی بر آن معامله نیز باطل خواهد بود زیرا صلح جنبه تبعی و فردی داشته و مترتب بر صحت بیع بوده و با معلوم شدن بطلان بیع موضوع صلح از بین میرود یعنی طلح مبتنی بر معامله باطل در واقع صورت خاصی از صلح بدون موضوع است و صلح بدون موضوع باطل میباشد اگر بعد از صلح معلوم شود که موضوع صلح منتفی بوده صلح باطل است.

بیشتر بخوانید :  سرمایه گذاری خارجی ( شرکت ها ) در ایران ، شعب و نمایندگی و چگونگی ثبت آنها

شیوه طرح دعوای ابطال صلحنامه

اگر صلح ابتدائا درخواست طرفین اختلاف باشد این امر در صلاحیت شورای حل اختلاف میباشد اما اگر پس از طرح دعوا و در حین رسیدگی باشد مرجع صاح همان دادگاه رسیدگی کننده است و مرجع قضایی صالح دادگاه محل اقامتگاه خوانده میباشد و مدارک لازم جهت درخواست دعوای صلح نامه کپی برابر اصل صلحنامه میباشد.


 

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری که همگی متبحر در طرح و اقامه ی دعاوی حقوقی که در دپارتمان حقوقی و مدنی توضیح داده شده است میباشند جهت بهره مندی از این خدمات میتوانید با موسسه تماس حاصل فرمایید.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 1 امتیاز: 1)
فهرست