دعوای ابطال تصمیمات کمیسیون ماده 170 قانون ثبت اختراعات

دعوای ابطال تصمیمات کمیسیون ماده 170 آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات مصوب 1386 در رابطه با رد اظهارنامه ثبت طرح صنعتی

طبق قوانین مقررات ایران، اظهارنامه و ضمائم آن از لحاظ جنبه های شکلی و سایر شرایط مقرر می بایست در قانون و آئین نامه از جمله شرایط ماهوی مقرر در ماده 21 قانون مصوب 1386 مورد بررسی و در نهایت مبادرت به اظهارنظر در رابطه با اظهارنامه ثبت طرح نماید. در صورتی که مرجع ثبت بعد از بررسی اظهارنامه ثبت طرح، تصمیم بر رد اظهارنامه بگیرد، بر اساس ماده 100 آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات این تصمیم قابل اعتراض از سوی متقاضی چه حقیقی و چه حقوقی می باشد.

اعتراض بایستی در دو نسخه به صورت مکتوب و همراه با دلایل و مستندات و پرداخت هزینه رسیدگی ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ تصمیم از طریق مرجع ثبت به کمیسیون موضوع ماده 170 آئین نامه اجرایی تسلیم شود.

کمیسیون بعد از رسیدگی به اعتراضات متقاضی که به صورت مکتوب ارائه شده بود، تصمیم خود را به صورت مستند و مستدل اعلام می نماید و تصمیم کمیسیون از سوی مرجع ثبت متقاضی یا به طرفین اختلاف ابلاغ شده و ظرف 30 روز و برای اشخاص خارج از ایران 60 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در مرجع قضایی صالح می باشد.

اعتراض به تصمیم کمیسیون

معترض به تصمیم کمیسیون باید مبلغی را طبق شرح مذکور در جدول هزینه ها به عنوان ودیعه در صندوق دادگستری گذاشته و رسید آن را ضمیمه دادخواست خود نماید. از مبلغ مذکور در صورتیکه معترض محکوم به بی حقی شود خسارت طرف پرداخت شده و چنانچه طرف بیش از مبلغ مذکور خسارت دیده باشد برای مازاد آن می تواند به دادگاه رجوع نماید، بدیهی است در صورت رد اعتراض، هزینه پرداحتی از سوی متقاضی مسترد نخواهد شد.

پس از ارائه دادخواست و رسیدگی به دلایل و مدارک استنادی خواهان، در صورتی که رأی کمیسیون در رد اظهارنامه، فاقد دلیل و مدرک موجه باشد و طرح صنعتی که تقاضای ثبت آن شده دارای اوصاف مقرر در قانون باشد قاضی رسیدگی کننده حکم بر ابطال رأی کمیسیون را طبق ماد 20 و 21 قانون مصوب 1386 صادر می نماید رأی صادره ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

اعتراض به ادعای حق مالکیت

اگر اعتراض معترض مبنی بر ادعای حق مالکیت، نسبت به طرحی صنعتی باشد که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبتی شده باشد و در صورتی که طرح صنعتی قبلاً به نام او ثبت نشده است، باید همزمان با اعتراض، برای طرح صنعتی خود مطابق قانون و آیین نامه نیز تقاضای ثبت کرده و حق ثبت اظهارنامه و حق ثبت طرح صنعتی و تمامی مخارج مربوطه به آن را تادیه نماید.

مرجع ثبتی موظف است با رعایت ماده ی 101 این آیین نامه، ظرف مدت 10 روز از تاریخ وصول اعتراض نسخه ای از اعتراض نامه را به پیوست رونوشت مدارک و مستندات و مستدلات به متقاضی ثبت ابلاغ نماید. متقاضی مکلف است از تاریخ ابلاغ اعتراض نامه، پاسخ مکتوب خود را ظرف مدت 20 روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت تسلیم نماید.

عدم پاسخ متقاضی به ابلاغ در مهلت مقرر به منزله تمکین وی خواهد بود؛ اما اگر متقاضی کتباً به اعتراض تمکین نماید، درخواست او برای ثبت طرح صنعتی مسترد شده تلقی می گردد و مراتب کتباً به معترض ابلاغ می شود تا در صورتی که طرح صنعتی وی به ثبت نرسیده باشد، مطابق اظهارنامه ای که همزمان با اعتراض تسلیم کرده است نسبت به ثبت آن اقدام کند.در صورت عدم تمکین فرد متقاضی، مرجع ثبت مراتب را ظرف 10 روز به معترض ابلاغ کرده و وی از این تاریخ 20 روز مهلت دارد که اعتراض خود را از طریق مرجع ثبت تسلیم کمیسیون موضوع ماده 170 این آیین نامه نماید.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 0 امتیاز: 0)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست