دعاوی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها

 

 

 

 • معرفی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها
 • وظایف کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها
 • چه موضوعاتی قابل طرح در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها می باشند.
 • حوزه صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها
 • آیا کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها دارای شخصیت مستقلی هستند؟خوانده و دعوی ابطال رای کمیسیون ماده 77 شهرداری ها کیست؟
 • مرجع اعتراض به ابطال آرای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها
 • مراحل طرح دعوای ابطال رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها
 • دادخواست اعتراض و ابطال رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها
 • هزینه دادرسی دعوای ابطال رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها
 • اجرای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها -> و صــ13 کتاب
 • مرجع صالح رسیدگی به اختلاف بین اشخاص و شهرداری ها در مورد عوارض
 • صلاحیت شوراهای اسلامی شهر در تصویب عوارض محلی
 • دعوای ابطال مصوبه شوراهای شهر در خصوص تصویب عوارض غیر محل و کشوری
 • دعوای ابطال رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها در خصوص تعلق عوارض واحد های صنفی به بانک ها
 • دعوای ابطال رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها در خصوص تعلق عوارض مشاغل و پس ماند مشاغل به بانک ها
 • مرجع صالح رسیدگی به دعوای عدم تعلق عوارض کسب و پیشه به بانک ها
 • مرجع رسیدگی به دعوای سازمان های دولتی درباره ابطال رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها
 • مرجع رسیدگی به دعوای شرکت های دولتی درباره ابطال رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها
 • دعوای ابطال اجرائیه ثبتی بر اساس مصوبه شورای شهر
 • دعوای ابطال اجرائیه ثبتی بر اساس مصوبه رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها
 • شرایط صدور اجرائیه ثبتی جهت وصول مطالبات شهرداری ها
 • دعوی ابطال پیش آگاهی عوارض اداره کل در آمد شهرداری ها
 • مرجع رسیدگی به اختلافات راجع به عوارض و پذیره های شهری
 • تقسیط عوارض کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در دعاوی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی شهرداری هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی وقفی به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

 

فهرست