دعوای مطالبه مهریه از طریق دادگاه

دعوی مطالبه مهریه از جمله دعاوی خانوادگی می باشد این دعوا در دادگاه خانواده و یا شعبه حقوقی اختصاص داده شده به دعاوی خانوادگی مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد.
خواهان (زن) به عنوان مدعی درخواست کننده مطالبه مهریه باید دادخواستی را تنظیم کرده و با مشخص کردن خود به عنوان خواهان و همسر خویش به عنوان خوانده خواسته خود را که همان مطالبه مهریه و مقدار آن است را مشخص کند.
لازم به ذکر است که اگر مهریه پول باشد به نرخ روز بانک مرکزی محاسبه می شود و همین مقدار مبلغ مهریه می باشد.
و خواهان (زوجه-زن) باید در قسمت ادله اصل اسناد که رو نوشت آن ها را ضمیمه دادخواست کرده است در جلسه دادرسی حاضر نماید . این اسناد در ارتباط با دعوای مهریه عموما شامل اصل یا فتوکپی عقدنامه ، اصل یا فتوکپی شناسنامه طرفین را ذکر و مدارک ذکر شده را پیوست دادخواست می نماید و در قسمت شرح دادخواست از قاضی مطالبه ی مهریه ی خویش را می نماید.
همچنین زن می تواند قبل از تقدیم دادخواست اصلی و یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است به علت آنکه دعوا ی مهریه مستند به سند رسمی (عقد نامه) است از دادگاه درخواست تامین خواسته از اموال همسر خود اعم از منقول و غیر منقول کند و دادگاه نیز مکلف به پذیرش آن می باشد.
در صورتی که زن ظرف مدت 10 روز دارایی همسر خود را معرفی کند فوراً نسبت به توقیف آن ها اقدام می شود و چنانچه همسرش دارایی دیگری جز حقوق ماهیانه خود نداشته باشد 4/1 آن ماهیانه به زوج تعلق می گیرد (البته اگر مرد همسر دیگری نداشته باشد) .
اگر دارایی مرد فقط حقوق باشد تا زمان پرداخت کامل مهریه نمی تواند از کشور خارج شود اما اگر اموال دیگری غیر از حقوق داشته باشد دادگاه اموال وی را می فروشد و مهریه از این طریق محاسبه می شود.
اگر مهریه سکه یا طلا باشد و شوهر نتواند اصل آن را پرداخت کند طلا ی ملاک مطالبه قیمت روز آن ها خواهد بود.
همچنین لازم به ذکر است با توجه به بالا بودن هزینه ی دادرسی نسبت به مهریه ها ی کلان و عدم امکان پرداخت آن توسط بسیاری از خانم های غیر شاغل و فاقد در آمد مناسب قانون گذار راه حل اعسار را در چنین مواردی پیش بینی کرده است.
به این طریق که زن می تواند دادخواست اعسار مبنی بر تنگدستی خود از پرداخت هزینه دادرسی را همراه دادخواست مهریه به دادگاه بدهد که دادگاه ابتداً به این خواسته رسیدگی و سپس به خواسته اصلی (مطالبه مهریه) رسیدگی می نماید.
و در نهایت پس از سپری شدن زمان لازم جلسه رسیدگی تشکیل می شود و در صورتی که نیاز به تشکیل جلسه رسیدگی مجدد نباشد قاضی رای به محکومیت زوج مبنی بر پرداخت مهریه و مطالبه وجه می نماید.
و زوجین در تجدید نظر خواهی که مهلت 20 روزده دارد می توانند به رای دادگاه اعتراض نمایند و پس از قطعی شدن رای دادگاه زن می تواند برابر ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اگر همسر خود معسر نباشد و در عین حال مهریه را هم نپردازد به زندان می رود تا وقتی بدهی خود را به زوجه پرداخت نکند از زندان آزاد نخواهد شد اما اگر توسط دادگاه معسر شناخته شود دادگاه رای تقسیم (قست بندی) مهریه می دهد.

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در دعاوی مطالبه مهریه از طریق دادگاه با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی خانواده هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی ملکی به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

فهرست