دعوای مطالبه اجرت المثل

یکی دیگر از دعاوی مالی که در محاکم خانواده مطرح می شود اختلاف درباره ی اجرت المثل کار های انجام شده از سوی زوجه در دوران زندگی مشترک است.

برای اینکه زوجه (زن) بتواند دعوای مطالبه اجرت المثل را مطرح نماید در ابتدا باید بیان نماید که کار هایی را که در خانه ی شوهر انجام داده است با قصد تبرع انجام نداده است. در این صورت قاضی دادگاه با ارجاع وی به کار شناسی میزان مبلغ اجرت المثل را تعیین می نماید.

برای طرح این دعوا زوجه باید با مراجعه به مراجع قضایی محل اقامت خود یا شوهرش دادخواست مطالبه ی اجرت المثل بابت حق الزحمه ای که در خانه ی شوهر متحمل شده است را طرح نماید قاضی دادگاه برای احراز درستی و صحت اظهارات خواهان(زوجه) هر گونه اقدام برای کشف حقیقت از جمله معاینه یا تحقیق محلی، شهادت شهود انجام می دهد و پس از طی مراحل فوق الذکر اقدام به صدور رای می نماید.

دعوای مطالبه اجرت المثل از جمله دعاوی مالی می باشد و هزینه ی دادرسی آن با هزینه ی دعاوی مالی محاسبه می گردد.

 

مدارک مورد نیاز برای طرح دعوای مطالبه ی اجرت المثل:

 

مدارک شناسایی

کپی براربر اصل سند عقدنامه

شهادت شهود

معاینه محل

ارجاع به کارشناسی

 

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در دعوای مطالبه اجرت المثل با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی خانواده هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی ملکی به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

 

 

فهرست