دعاوی طلاق از طرف زوج

مرد می تواند با پرداخت حق و حقوق زن اعم از مهریه ، نفقه و… و شرط نصف شدن دارایی مرد و دادن نصف آن به زن در هر زمان برای طلاق همسرش اقدام نماید.همچنین مرد باید تکلیف مهریه زن را مشخص نماید این که مهریه عندالمطالبه یا عندالاستطاعه باشد باید قائل به تفکیک شد و توضیح داد اگر مهریه عندالمطالبه باشد تحت هر شرایطی باید به زن پرداخت شود ولی اگر عندالاستطاعه باشدزن باید توانایی مالی را ثابت نماید و یا اموالی از زوج را توقیف نماید و اگر طلاق از سوی زوج باشد زوج باید علاوه بر دادخواست طلاق اعسار خود را هم تقدیم دادگاه نماید.
همچنین لازم به توضیح می باشد که در طلاق از سوی زوج باید اجرت المثل به زن پرداخت شود که مبلغ این اجرت المثل را دادگاه باتوجه به مسئولیت های زن در خانه و میزان سالی که با یکدیگر زندگی کرده اند را مشخص می نماید.
در صورتی که طلاق از سوی زوج در دادگاه طرح شود و به دلیل عدم تبرع زوجه و بدرفتاری در منزل و بد اخلاقی زوجه باشد نصف دارایی زوج به زن تعلق نمی گیرد.
در طلاق از سوی زوج حضانت فرزندان در مورد فرزند دختر تا 7 سالگی با مادر و تا 9 سالگی با پدر و در مورد فرزند پسر تا سن 7 سالگی با مادر و تا سن 15 سالگی با پدر می باشد.

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در دعاوی طلاق از طرف زوج با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی خانواده هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی ملکی به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

 

 

فهرست