مطالبه ی نفقه

برابر ماده 1106 قانون مدنی در عقد دائم نفقه ی زن بر عهده ی شوهر است. به موجب این ماده زوجه (زن) می تواند از شوهر خود طلب نفقه نماید.
نفقه عبارت است از تامین هزینه زندگی که شامل خانه،اثاثیه ی منزل، غذا،لباس،دارو و درمان می شود.
لازم به ذکر می باشد که زن می تواند فقط نفقه ی معوقه (زمان گذشته) و حال خود را از شوهر مطالبه کند لذا نفقه ی معوقه (زمان گذشته) فرزندان قابل مطالبه نیست و فقط نفقه زمان حال فرزندان در صورتی که به سن بلوغ نرسیده باشند قابل مطالبه می باشد.
و همچنین باید توضیح داد که در صورتی که زن ناشزه باشد (نافرمان) و ناسازگار و بدون داشتن عذر موجه از انجام وظایف زوجیت خودداری نماید نفقه به وی تعلق نمی گیرد.
زن می تواند از دو طریق حقوقی و کیفری نسبت به مطالبه ی نفقه ی خود اقدام نماید:
از طریق حقوقی زن ( زوجه) می تواند با تنظیم دادخواست مبنی بر مطالبه ی نفقه همراه با ذکر تاریخ (از چه تاریخی نفقه توسط شوهرش پرداخت نشده)و با مراجعه به دادگاه خانواده یا شورای حل اختلاف (در صورتی که میزان مبلغ نفقه زیر بیست میلیون تومان باشد) دادخواست خود را ثبت نماید.
پس از ثبت دادخواست و مطرح شدن دعوای نفقه جلسه ای با حضور طرفین تشکیل می شود و دادگاه با جلب نظر کارشناسی میزان مبلغ نفقه را تعیین می نماید و این دعوا چه در شورای حل اختلاف مطرح شود و چه در دادگاه خانواده ، مرجع صالح به رسیدگی محل اقامت خوانده (شوهر) و خواهان(زن) می باشد.در صورتی که اقدام برای مطالبه نفقه از طریق حقوقی صورت گرفته باشد دو ضمانت اجرا برای شوهر در صورت خودداری از پرداخت نفقه وجود دارد نسخت این که دادگاه شوهر را ملزم به پرداخت نفقه می نماید و در صورتی که الزام شوهر به دادن نفقه ممکن نباشد زن می تواند دادخواست طلاق مطرح نماید.
از طریق کیفری زن (زوجه) می تواند با مراجعه به دادسرای محل زندگی مشترک شکوایه ای مبنی بر ترک انفاق تنظیم نماید و با ابطال تمبر یا هزینه ی دادرسی که معمولاً بین 10 الی 30 هزار تومان می باشد پرونده به دایره اجرایی دادسرا فرستاده می شود و پس از اتمام تحقیقات در کلانتری حکم به مجازات زوج داده می شود. ولازم به ذکر می باشد که ضمانت اجرای کیفری ترک انفاق برابر با ماده 642 قانون مجازات اسلامی حبس از سه ماه و یک روز تا پنج ماه مقرر شده است.
همچنین ذکر این مطلب ضروری به نظر می رسد که زن حتی در عده طلاق رجعی که سه ماه و ده روز می باشد مستحق دریافت نفقه از شوهرش می باشد. طلاق رجعی به طلاقی گفته می شود که شوهر بعد از طلاق حق رجوع به همسر خود را دارد.

مدارک لازم برای طرح دعوای مطالبه نفقه :

شناسنامه و کارت ملی
کپی سند رسمی عقدنامه
کپی استشهادیه محلی
شهادت شهود (در صورت اقدام از طریق کیفری)
وکالتنامه وکیل (در صورت داشتن وکیل)
ارجاع به کارشناسی

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در دعوای مطالبه ی نفقه با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی خانواده هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی ملکی به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

 

فهرست