حذف نام همسر از شناسنامه

 

اشخاص بسیاری هستند بعد از طلاق خواستار حذف نام همسر خود از شناسنامه اشان هستند حذف نام همسر از شناسنامه دارای قوانین و جزئیاتی می باشد که به اختصار به توضیح آن می پردازیم.

معمولاً این سوال در بین افراد مطرح می شود که در چه صورتی می توان نام همسر را از شناسنامه حذف کرد؟

  • ازدواج دوم صورت گرفته باشد و به صورت رسمی به ثبت رسیده باشد که در این صورت می تواند به اداره ثبت احوال مراجعه و در خواست حذف نام همسر اول خود را ارائه دهد.

با توجه به مطالب فوق الذکر باید توجه داشت حذف نام از شناسنامه پس از وقوع ازدواج دوم و ثبت آن صورت می گیرد بنابراین همسر دوم از ازدواج پیشین همسر خود مطلع خواهد شد

  • در صورتی که زن یا مردی که فوت نموده است باید توضیح داد که اگر همسر فردی فوت کند در صورت ثبت شدن ازدواج فرد می تواند با مراجعه به ادارات ثبت احوال نسبت به حذف نام همسر فوت شده از شناسنامه اش اقدام و نام همسر فوت شده را از شناسنامه اش حذف کند.

مطابق با مطالب فوق الذکر حذف نام زن و مرد از شناسنامه دیگری یا خود حتی در صورت وجود فرزند نیز امکان پذیر خواهد بود هر چند که نام پدر یا مادر در شناسنامه فرزند درج خواهد شد

  • در صورتی که طلاق قبل از رابطه ی جنسی واقع شده باشد یعنی زوجه دوشیزه باشد زن می تواند با ارائه گواهی پزشکی قانونی یا حکم دادگاه مستقیماً به ثبت احوال مراجعه و با تکمیل فرم های مربوطه تقاضا صدور شناسنامه المثنی کند و در این صورت نام همسر سابق از شناسنامه او حذف خواهد شد این حکم در مورد مرد نیز جاری می باشد.

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در حذف نام همسر از شناسنامه با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی ثبت احوال وامورحسبی هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی ثبت احوال وامورحسبی به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

فهرست