دعاوی تخلفات گمرکی

 

دعاوی گمرکی در مغایرت در اظهارنامه و کالا

 

دعاوی گمرکی در ترانزیت خارجی و کابوتاژ ( کران بری )

 

دعاوی گمرکی خروج ، ورود و تحویل کالا یا وسیله نقلیه

 

دعاوی اسناد گمرکی

دعاوی گمرک ، صادرات واردات و قاچاق کالا و ارز


دعاوی تخلفات گمرکی

 

دعاوی اختلافات گمرکی

 

دعاوی قاچاق کالا و ارز

 

جرائم گمرکی

 

دعاوی مغایرت در اظهارنامه و کالا

کشف هر نوع مغایرت که ما به التفاوت آن بیش از ۵۰ درصد حقوق ورودی باشد

کشف هرگونه مغایرت بعد از اظهار و قبل از ترخیص کالا ورودی که موجب زیان مالی شود

کشف اظهار خلاف واقع در کالای مجاز که متضمن زیان مالی دولت نباشد

کشف اظهار خلاف واقع در کارهای مجاز ممنوع ورود که متضمن زیان مالی دولت نباشد

اظهار کالای ممنوع الورود و ممنوع الصدور تحت عنوان کالای مجاز و مجاز مشروط با نام دیگر

اظهار کالای مجاز و مجاز مشروط به عنوان کالای مجاز و مجاز مشروط دیگر با نام دیگر و با اسناد خلاف واقع که جمع حقوق ورودی آن کمتر است

تعویض یا جایگزین کردن کالای ممنوع الصدور یا مشروط با ارزش کمتر با کالای صادراتی دارای پروانه

وجود کالای اضافی غیر هم نام همراه کالای اظهار شده که در اسناد گمرکی ذکری از آن نشده است

کشف وجوهی کمتر از میزان مقرر در اظهارنامه با تودیع کالای صادراتی

کشف مغایرت نوع و میزان کالا زمانی که مقصد نهایی بارنامه بعد از گمرک مرز ورودی باشد و اظهارنامه عبوری بر اساس اسناد ، تنظیم و تسلیم شده باشد

مغایرت بیش از ۱۰ درصد کمتر یا بیشتر ارزش غیر واقعی در صادرات جهت استفاده از تسهیلات و مزایا

اضافه تخلیه که ظرف 3 ماه ، اسناد مورد قبول گمرک از طرف شرکت حمل ارائه نشود

کسر تخلیه که ظرف 3 ماه ، اسناد مورد قبول گمرک از طرف شرکت حمل ارائه نشود

 

دعاوی گمرکی در ترانزیت داخلی و خارجی و کابوتاژ ( کران بری )

 

دعاوی گمرکی در ترانزیت خارجی

وجود کالای اضافی هم نوع مازاد بر 5 درصد در ترانزیت خارجی

وجود کالای اضافی غیر هم نوع در بین راه در ترانزیت خارجی

وجود کالای اضافی در بین راه در ترانزیت خارجی

وجود کالای مغایر در بین راه در ترانزیت خارجی

کسری کالا در بین راه در ترانزیت خارجی

شکستن عمدی مهر و موم و دخل و تصرف در کالای ترانزیت خارجی

عدم خروج عمدی کالای ترانزیت خارجی تا پایان مدت اعتبار پروانه گمرکی

تعویض کالای ترانزیت خارجی یا برداشتن قسمتی از آن

دعاوی گمرکی در ترانزیت داخلی

 

وجود کالای اضافی هم نوع مازاد بر 5 درصد در ترانزیت داخلی

وجود کالای اضافی غیر هم نوع در ترانزیت داخلی

عدم تحویل کلی یا جزئی کالای ترانزیت داخلی در مهلت مقرر به گمرک مقصد

کسری کالا با دخل و تصرف در مهر و موم و پلمپ در ترانزیت داخلی

عدم تحویل کالای ترانزیت داخلی مشخصی ظرف مهلت مقرر با سوءنیت

کشف مغایرت در مقصد کالای ترانزیت داخلی

دعاوی گمرکی در کابوتاژ ( کران بری )

عدم ورود کالای مجاز در کابوتاژ تا سه ماه بعد از انقضای آن

عدم ورود کالای ممنوع الصدور یا مجاز مشروط در کابوتاژ تا سه ماه بعد از انقضای آن بدون سوءنیت

عدم ورود کالای ممنوع الصدور یا مجاز مشروط در کابوتاژ تا سه ماه بعد از انقضای آن با سوءنیت

تحویل کالای کابوتاژ تا زمانی قاچاق اعلام نشده یا وجه تضمین یا تعهد وصول نشده است

عدم ورود به موقع وسایل نقلیه و کالایی که صدور قطعی آن ممنوع است یا مشروط است به عنوان خروج موقت و کابوتاژ

دعاوی گمرکی خروج ، ورود و تحویل کالا یا وسیله نقلیه

خروج کالا از انبار اختصاصی صاحب کالا بدون انجام تشریفات گمرکی

عدم بازگشت کالاهایی که صدور قطعی آن ها ممنوع یا مجاز مشروط باشد

عدم خروج وسیله نقلیه خارجی در مهلت با سوءنیت

عدم خروج کالای ممنوع الورود با اظهارنامه صحیح

تأخیر در خروج وسایل نقلیه دارای مجوز بین المللی ورود

تأخیر در خروج وسایل نقلیه و کالاهای ترانزیت ، ورود موقت ، ورود موقت برای پردازش یا مرجوعی از کشور

عدم خروج وسایل نقلیه و کالاهای ترانزیت ، ورود موقت ، ورود موقت برای پردازش یا مرجوعی از کشور

تأخیر در تحویل به گمرک وسایل نقلیه و کالاهای ترانزیت ، ورود موقت ، ورود موقت برای پردازش یا مرجوعی از کشور

خروج کالا از اماکن گمرکی بدون اظهار یا بدون پرداخت یا تأمین حقوق ورودی ، در حین خروج یا بعد از خروج

هرگونه ورود و خروج وسیله نقلیه خالی بدون انجام تشریفات از مسیر غیر مجاز

هرگونه ورود و خروج وسیله نقلیه حامل کالا بدون انجام تشریفات از مسیر غیر مجاز

عدم اطلاع زمان ورود و متروکه شدن کالا توسط شرکت حمل و نقل به صاحب کالا ظرف 5 روز از تحویل کالا

توقف وسایل نقلیه در مسیر های غیر مجاز

کالایی که از مسیر غیرمجاز یا بدون تشریفات گمرکی به قلمرو گمرکی وارد شود یا خارج شود

کالایی که از مسیر غیر مجاز یا بدون تشریفات گمرکی وارد کشور شود داخل کشور کشف شود

ارائه اسناد خلاف واقع مبنی بر خروج یا تحویل وسایل نقلیه و کالای ورود موقت

 

دعاوی اسناد گمرکی

 

استرداد حقوق ورودی بر اساس اسناد غیر واقعی

استرداد حقوق ورودی من غیر حق با تقلب و تزویر

کشف تقلب در استرداد و وجوه از گمرک تا 3 سال پس از صدور سند ترخیص

کشف زیان های دولت با ارائه اسناد خلاف واقع تا 3 سال پس از صدور سند ترخیص

جعل اسناد شبه گمرکی و مجوزات و استفاده از آن

جعل اسناد سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ، سازمان استاندارد و وزارت بهداشت و درمان

خرید و فروش استفاده مکرر اسناد اصیل گمرکی که قبلاً در ترخیص استفاده شده است

اظهار کالا با اسناد و مجوزهای جعلی

فهرست