موارد استرداد لاشه چک ، سفته یا برات

یکی از مواردی که می توان برای آن دعوای استرداد لاشه چک را طرح کرد از قبیل ذیل است:

  1. بعنوان مثال شخصی در ازای بدهی خود به طلبکار چکی را به او تحویل می دهد ولی قبل از رسیدن موعد چک مبلغ بدهی را به صورت نقدی پرداخت می نماید و حال لاشه ی چک خود را می خواهد که طرف مقابل از پس دادن آن امتناع می نماید که در این صورت صادرکننده چک دعوای استرداد لاشه چک را می تواند طرح کند.
  2. مورد دوم زمانی است که خود شخص بدهکار و یا شخص ثالثی برای تضمین بدهی بدهکار به شخص طلبکار چکی را صادر می نماید که اگر در موعد معین بدهی خود را پرداخت ننماید طلبکار می تواند چک را به بانک برده و وجه آن را وصول نماید.
  3. مورد سوم در جایی است که قراردادی بین طرفین منعقد می شود و شخص بابت این قرارداد در همان ابتدای کار چکی را بابت ضمانت حسن انجام کار تحویل طرف مقابل می نماید ولی چون طرف دوم قرارداد به تعهد خود عمل نمی نماید صادرکننده چک می تواند دعوای استرداد لاشه ی چک را بنماید.

بعنوان مثال تعهد می نماید در مقابل گرفتن این وجه چک اتومبیلی را به صاحب چک تحویل دهد ولی امتناع می نماید که در این صورت صاحب چک لاشه ی چک را می خواهد و در صورت امتناع از برگرداندن لاشه چک صادرکننده چک می تواند دعوای استرداد لاشه ی چک را بنماید.

تمامی موارد فوق الذکر شامل سفته و برات هم می شود.

بیشتر بخوانید :  تفاوت میان تفاهم نامه، توافق نامه و قرارداد از دیدگاه حقوقی

استرداد لاشه چک

مرجع صالح و هزینه ی دادرسی دعوای استرداد سند تجاری

لازم به ذکر است که دعوای استراد اسناد تجاری از جمله دعاوی مالی است که مستلزم پرداخت هزینه ی دادرسی است که این هزینه دادرسی در مرحله ی بدوی به میزان 5/3 درصد از مبلغ مندرج در سند تجاری است.

طبق ماده 11 قانون آئین دادرسی مدنی مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای استرداد لاشه چک اسناد تجاری محل اقامت خوانده یا همان دارنده سند تجاری است.


موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی و کادر مجرب و متخصص آن آماده ارائه هر گونه مشاوره حقوقی و قبول وکالت دعاوی در زمینه پرونده های حقوقی و کیفری می باشد. جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: امتیاز: )
فهرست