خیانت مستخدمین دولت

اگر مرتکب خیانت مستخدمین دولت در امانت نسبت به اموال دولتی یا اموالی که از طرف شخص دیگر نزد دولت به امانت گذاشته شده است (که حسب شغل یا مأموریت مأمور نزد او امانت است) مرتکب خیانت شود در صورتی که نوع خیانت او تملک یا تصاحب نباشد و تنها استفاده باشد (بدون قصد تملک) جرم ماده ی 528 قانون تعزیرات سال 1375 محقق است یعنی جرم خاص خیانت مستخدمین دولت در اموال و اسناد دولتی. ولی اگر نوع خیانت از سوی مأمور دولت تملک یا تصاحب نسبت به اموال دولتی باشد نوع جرم ارتکابی اختلاس است.

خیانت مستخدمین دولت

مطابق ماده 598 قانون تعزیرات سال 1375 هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلاب و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق الذکر یا اشخاصی که برحسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد بدون آن که قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر میزان خسارت وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زاید بر اعتبار مصرف نموده باشد.

بیشتر بخوانید :  سرقت مستوجب حد

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی و وکلای مجرب و متخصص این موسسه آماده ارائه هر گونه مشاوره تخصصی و حقوقی و قبول وکالت در زمینه ی دعاوی کیفری از قبیل جرم خیانت در امانت و صور خاص آن همچون خیانت کارمندان دولتی در اموال و اسناد دولتی، تنظیم قرارداد ، قرارداد پیمانکاری به شما هموطنان عزیز می باشد.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: امتیاز: )
فهرست