حقوق مادی و معنوی مالک طرح صنعتی

الف) حق تقدم در استفاده از طرح صنعتی

قانونگذار در سال 1386 در ماده 23 23 قانون ، مفاد بند (ج) ماده 15 قانون را به طرح های صنعتی تسری داده است .

بر اساس شق 4 بند (ج) ماده یاد شده ، بهره برداری توسط هر شخصی که با حسن نیت قبل از تقاضای ثبت اختراع یا در مواقعی که حق تقدم تقاضا شده است قبل از تاریخ تقاضای حق تقدم همان اختراع ، از اختراع استفاده می کرده یا اقدامات جدی و موثری جهت آماده شدن برای استفاده از آن در ایران به عمل می آورده است . از حقوق انحصاری ثبت اختراع خارج شده است و مخترع نمی تواند در این فرض مانع استفاده وی گردد .

با توجه به مراتب فوق این مقرره در مورد طرح های صنعتی نیز لازم الاجرا است . بدین توضیح که حقوق ناشی از گواهینامه های طرح صنعتی شامل فرضی که شخصی با حسن نیت قبل از تقاضای ثبت طرح صنعتی یا در مواقعی که حق تقدم تقاضا شده است قبل از تاریخ تقاضای حق تقدم همان طرح صنعتی ، از طرح استفاده می کرده یا اقدامات جدی و موثری جهت آماده شدن  برای استفاده از آن در ایران به عمل می آورده است نمی گردد و طراح نمی تواند از استفاده چنین شخصی به استناد حقوق انحصاری ناشی از ثبت طرح صنعتی جلوگیری کند .

ب) انتقال مالکیت طرح صنعتی

مالک طرح صنعتی می تواند کلیه حقوقی را که با توجه به ثبت طرح صنعتی کسب می نماید به موجب قرارداد به دیگری واگذار کند . علاوه بر انتقال مالکیت طرح صنعتی صاحب طرح صنعتی ثبت شده می تواند به شخص ثالث اجازه دهد از طرح صنعتی او برای منظوری که طرفین به موجب قرارداد تعیین می کنند استفاده کند .

البته مالکین طرح های صنعتی عموماً ترجیح می دهند مالکیت خود را نسبت به طرح صنعتی از دست ندهند و بیشتر در قالب قرارداد اجازه بهره برداری کسب درآمد و منابع نماید .

با توجه به ماده 93 آئین نامه مصوب 87 مالک طرح صنعتی مکلف شده است مراتب انتقال طرح را کسب و همراه با مدارک مربوط به جهت ثبت در سوابق به مرجع ثبت اعلام نماید .

طبق ماده 99 آئین نامه کلیه تغییرات و انتقالات ، در صفحه مخصوص مربوط به طرح صنعتی ثبت و در ظهر گواهینامه طرح صنعتی درج می گردد و به هزینه ذینفع ظرف 30 روز از تاریخ ثبت در روزنامه رسمی آگهی می شود. موارد مذکور تا زمانی که به ثبت نرسیده اند ، در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نمی باشد .

ج) اجازه بهره برداری از طرح صنعتی

قرارداد اجازه بهره برداری از طرح صنعتی یکی از قالب های قانونی است که صاحب طرح صنعتی اجازه بهره برداری از طرح صنعتی خود را به دیگری اعطاء می کند .

این قرارداد باید در اداره مالکیت صنعتی به ثبت برسد در صورتیکه قرارداد اجازه بهره برداری به ثبت نرسد فقط بین طرفین موثر است و در قبال اشخاص ثالث نافذ نمی باشد . همچنین در قوانین ملی کشورها  شده است که قرارداد یاد شده به صورت کتبی باشد که یکی از مزایای این امر می تواند سهولت اثبات قرارداد در صورت انکار آن باشد .

همچنین  نمی تواند در رابطه با طرح صنعتی موضوع قرارداد یا زمینه های تجاری آن محدودیت هایی را در قالب شرط یا شروط تعیین کند که خارج از حقوق انحصاری وی باشد. و تنها می تواند در چارچوب حقوق انحصاری که به موجب ثبت طرح صنعتی کسب می کند و یا برای حفظ و تأمین حقوق یادشده محدودیت هایی را به مجوز گیرنده تحمیل نماید در غیر اینصورت مجوز گیرنده می تواند به مرجع قضایی برای ابطال آنها اقدام نماید . مجوز گیرنده نمی تواند مبادرت به اعطای اجازه بهره برداری به دیگری نماید مگر اینکه در قرارداد چنین اجازه ای به او داده شده باشد . فسخ یا خاتمه قرارداد اجازه بهره برداری قبل انقضای مدت باید در مرجع ثبت به ثبت برسد و در صورت عدم ثبت نسبت به اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود .

انعقاد قرارداد اجازه بهره برداری قبل انقضای مدت باید در مرجع ثبت به ثبت برسد و در صورت عدم ثبت نسبت به اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود.

انعقاد قرارداد اجازه بهره برداری باید در دفتر اسناد رسمی صورت بگیرد و دفترخانه می بایست قبل از ثبت وضعیت طرح را از مرجع ثبت استعلام کند.

د) حقوق ورثه در مالکیت طرح صنعتی

مالکیت طرح های  صنعتی و به طور کلی حقوق ناشی از آن بعد از فوت مالک یا دارنده آن به ارث می رسد.البته این حق مستنبط از ماده ۲۳ قانون مصوب ۸۶ و بند ( د ) ماده ۵ آن که در خصوص حقوق ناشی از اختراع ثبت شده است می باشد.

مدت حمایت از طرح های صنعتی پانزده سال است. بنابراین اگر صاحب حق قبل از انقضای مدت اعتبار طرح فوت کند ، وراث برای بقیه مدت صاحب حق تلقی می شوند.

ه) حمایت قانون از مالک طرح صنعتی

طرح های صنعتی در صورتی که مطابق قانون در کشور به ثبت برسد صاحب آن این حق را به دست می آورد که اشخاص ثالث را از نسخه برداری غیر مجاز یا تقلید طرح ثبت منع کند. با توجه به اصل حمایت سرزمینی ، طرح صنعتی باید در ایران به ثبت برسد تا قابل حمایت باشد.با توجه به حقوق انحصاری ، بهره برداری از طرح صنعتی تنها با موافقت مالک آن طرح امکان پذیر است.مصادیق بهره برداری از طرح صنعتی ثبت شده عبارت است از ساخت ، فروش و وارد کردن اقلام حاوی طرح صنعتی ، در قانون ایران صادرات ، عرضه و ذخیره به صراحت به عنوان یکی از مصادیق بهره برداری از طرح ثبت شده نیامده است.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 1 امتیاز: 5)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست