جرم منازعه جزمی غیرقابل گذشت و علیه اشخاص است که در ذیل به عناصر قانونی، مادی و معنوی به آن اشاره خواهد شد:

عنصر قانونی جرم منازعه

عنصر قانونی این جرم ماده 615 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات 1375) می باشد که مطابق آن هر گاه عده ای با یگدیگر منازعه نمایند هر یک از شرکت کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می شوند:

  1. در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال
  2. در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال
  3. در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال

مطابق تبصره اول ماده ی فوق در صورتی که اقدام شخص، دفاع مشروع تشخیص داده شود مشمول این ماده نخواهد بود.

مطابق تبصره دوم این ماده نیز تصریح گردیده مجازاتهای فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد بود.

عنصر قانونی جرم منازعه

عنصر مادی جرم منازعه

رفتار فیزیکی لازم برای تحقق این جرم فعل مثبت به شکل علنی و نه لفظی و … است. ضمناً این جرم، جرم مقیدی نیست به این معنی که می تواند تنها با استفاده از ضربات دست و یا پا صورت پذیرد یا از وسایل ساده مثل چوب و سنگ و یا از سلاح گرم.

در رابطه با شرایط اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم منازعه باید گفت که در این جرم لازم است عده ای در نزاع شرکت داشته باشند که این در ماده 615 آمده است که شامل سه نفر و بیشتر می شود.

در مورد نتیجه ی حاصله از جرم منازعه نیز باید گفت شرکت در قتل یک جرم مطلق نیست بلکه تحقق آن منوط به حصول و مقید بر نتیجه است و این نتایج با عناوین قتل، نقص عضو یا جرح و ضرب در ماده 615 آمده است.

بیشتر بخوانید :  جرم تبانی برای بردن مال غیر

در واقع، در صورت عدم تحقق این نتایج حتی اگر منازعه به نتایجی مثل هتک حیثیت یا اخلال در آسایش عمومی منتهی شود مورد مشمول ماده 615 نیست ولی ممکن است در قالب ماده 617 یا 618 قانون مجازات اسلامی جرم شناخته شود.

عنصر روانی جرم منازعه

عنصر روانی جرم منازعه وجود عنصر عمد از ناحیه ی منازعه کنندگان است یعنی باید به صورت عمد وارد منازعه شوند که اگر در این حالت به طور غیرعمد یکی از نتایج مشمول ماده 615 از ناحیه ی وی منتج شود باز هم مشمول ماده 615 قانون مجازات اسلامی است.


موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی و وکلای مجرب و متخصص این موسسه آماده ارائه هر گونه مشاوره و قبول وکالت تخصصی در دعاوی مربوط به جرم منازعه می باشد. جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: امتیاز: )
فهرست