قاچاق مشروبات الکلی

قاچاق امروزه در دنیا نقش مهمی در بر هم زدن اقتصاد جوامع دارد و دولتها هر کدام به گونه ای اقدام علیه آن می اندیشند قاچاق می تواند مسائل سیاسی، اجتماعی و حتی امنیتی جوامع را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. قاچاق با توجه به موضوع آن به دسته های مختلفی تقسیم می شود که یکی از این دسته ها قاچاق مشروبات الکلی است.

لازم به ذکر است که قاچاق مشروبات الکلی از مصادیق قاچاق کالا و ارز می باشد.

قاچاق مشروبات الکلی

مجازاتهای تعیین شده برای قاچاق مشروبات الکلی

با توجه به ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید گفت که هر کس مرتکب قاچاق کالای ممنوع (که قاچاق مشروبات الکلی هم شامل این کالاها می شود) گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد علاوه بر ضبط کالا به شرح زیر و مواد 23 و 24 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مجازات می شود.

  1. در صورتی که ارزش کالا تا ده میلیون ريال باشد به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
  2. در صورتی که ارزش کالا از ده میلیون ريال تا یکصد میلیون ريال باشد به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
  3. در صورتی که ارزش کالا از یکصد میلیون ريال تا یک میلیارد ريال باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزای نقدی معادل پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
  4. در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد ريال باشد به دو سال تا پنج سال حبس و به جزای نقدی معادل هفت تا ده برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

همچنین طبق تبصره این ماده در صورتی که ارزش عرفی (تجاری) مشروبات الکلی مشمول بندهای(الف و ب) این ماده باشد مرتکب علاوه بر جریمه نقدی مقرر در این ماده به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می شود. و همچنین وجوه حاصل از قاچاق مشروبات الکلی ضبط می شود.

بیشتر بخوانید :  جرم ورود غیرقانونی و به عنف به منزل غیر

لازم به ذکر است در مواردی که کالای قاچاق مشکوفه شامل بندهای پ و ت ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گردد و وسیله نقلیه مورد استفاده در قاچاق کالای مزبور در صورت وجود هر یک از شرایط ذیل ضبط می گردد:

  1. وسیله نقلیه مورد استفاده متعلق به شخص مرتکب قاچاق باشد.
  2. با استناد به دلائل و قرائن از جمله سابقه مرتکب و یا کالا وسیله نقلیه در امر قاچاق ثابت شود که مالک وسیله نقلیه را عامداً آن را در جهت استفاده برای حمل کالای قاچاق در اختیار مرتکب قرار داده است.

در غیر موارد فوق وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جریمه نقدی مرتکب اضافه می شود.

و همچنین طبق ماده 24 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید گفت که محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع در صورتی که متعلق به مرتکب بوده و یا توسط مالک عامداً جهت نگهداری کالای قاچاق در اختیار دیگری قرار گرفته باشد و ارزش کالا بیش از یک میلیارد ريال باشد مصادره می گردد. مشروط به اینکه ارزش ملک از پنج برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری شده بیشتر نباشد که در این صورت ملک به مقدار نسبت پنج برابر قیمت کالا قاچاق نگهداری شده به قیمت اصل ملک مورد مصادره قرار می گیرد و چنانچه ارزش کالا کمتر از مبلغ مذکور باشد و حداقل دو بار به این منظور استفاده شود و محکومیت قطعی یابد در مرتبه سوم ارتکاب، به کیفیت مذکور مصادره می گردد.

مرجع صالح برای رسیدگی به جرم قاچاق مشروبات الکلی

با توجه به بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب باید گفت که صلاحیت رسیدگی به کلیه موارد قاچاق با دادگاه انقلاب است بر این اساس جرم قاچاق مشروبات الکلی و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی می باشد.


موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی و وکلای مجرب این موسسه آماده ارائه هر گونه مشاوره حقوقی و قبول وکالت در زمینه قاچاق مشروبات الکلی در دپارتمان کیفری و تعزیرات آمده است می باشد. جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: امتیاز: )
فهرست