تخریب جرمی است ( جرم تخریب ) که به دنبال آن به طور کلی یا جزیی نسبت به مال یا شی ء متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی لطمه وارد می شود. به عبارت دیگر تخریب عبارت است از ایراد صدمه عمدی که منتهی به نقصان یا از بین رفتن مال یا شی متعلق به غیر می شود.

به این دلیل که در قانون مجازات اسلامی معیاری برای تشخیص میزان خروجی و صدمه مشخص نشده است بنابراین ضابطه تشخیص لطمه زدن، عرف است که براساس آن در هر مورد باید به عرف مراجعه کرد.

عنصر قاتونی جرم تخریب

مطابق ماده 677 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات 1375) هر کس عمداً اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف کند و یا از کار بیاندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

جرم تخریب

عنصر روانی جرم تخریب

با توجه به ماده ی فوق جرم تخریب از جمله جرایم عمدی است که صرف ایراد ضرر از ناحیه ی مرتکب، در صورت حصول ضرر برای مجرمیت فاعل صدمه کافی است. به عبارت دیگر نتیجه ی مجرمانه در جرم تخریب انجام یافته است اعم از اینکه فاعل صدمه در حین ارتکاب، خواهان نتیجه ی مجرمانه حاصله بوده باشد یا خیر.

عنصر مادی جرم تخریب

بی تردید جرم تخریب مانند اغلب جرایم عمدی ناشی از رفتار مجرمانه و فعل خارجی مثبت مرتکب جرم است که در قالب عمل فیزیکی از بین بردن یا لطمه زدن کلی یا جزیی به مال غیر ظاهر می شود.

بنابراین ترک فعل هر چند موجب از بین رفتن یا ورود ضرر به مال متعلق به غیر نمی شود، عنصر مادی تخریب محسوب نخواهد شد.

بنابراین برای مثال اگر موجر ساختمانی تعمیرات اساسی عین مستأجره را به موقع انجام ندهد و در اثر این ترک فعل بر اموال مستأجر خسارت برسد در این مورد موجر مجرم تخریب شناخته نخواهد شد هر چند از نظر حقوقی ضامن خسارات وارده خواهد بود.

بیشتر بخوانید :  جرم تبانی برای بردن مال غیر

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی و وکیل های مجرب و متخصص این موسسه آماده ارائه هر گونه مشاوره و قبول وکالت تخصصی در دعاوی مربوط به جرم تخریب می باشد. جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: امتیاز: )
فهرست