حکم خیانت در امانت

ماده 28 «قانون ثبت اسناد و املاک» مصوب سال 1310 در مورد املاک وقف و حبس و ثلث باقی مقرر می دارد:
هر گاه نسبت به این قبیل املاک به عنوان مالکیت تقاضای ثبت شده و متولی یا نماینده ی اوقافی که به موجب نظامنامه مکلف به دادن عرض حال اعتراض و تعقیب دعوی و حفظ حقوق وقف یا حبس یا ثلث باقی است در اثر تبانی به تکلیف خود عمل نکند به مجازات حکم خیانت در امانت محکوم می شود.

حکم خیانت در امانت

Law and justice concept

در مواردی هم که تقاضای ثبت ملک دیگری بدون ذکر حقوق ارتفاقی املاک وقف و حبس و ثلث باقی شده است هرگاه اشخاص مذکور در فوق در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننمایند به مجازات حکم خیانت در امانت محکوم می شوند.

همانطور که از ماده فوق برمی آید عنصر اساسی در تحقق این جرم تبانی اشخاص مسئول با متقاضی ثبت می باشد به شکلی که شخص مسئول«در اثر تبانی» به وظیفه ی خود مبنی بر اعتراض نسبت به اصل ثبت املاک وقف و حبس و ثلث باقی به نام دیگران و یا اعتراض نسبت به ثبت بی قید و شرط ملک دیگری بدون ذکر حقوق ارتفاقی املاک وقف و حبسی و ثلث باقی عمل ننماید.

بنابراین هر گاه عدم اعتراض در اثر غفلت و بی توجهی مسئول و یا به دلیل دیگری غیر از تبانی با متقاضی ثبت باشد، مفاد این ماده اعمال نخواهد شد.


موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با استفاده از وکلای باتجربه و متخصص همواره یارای شما جهت طرح دعاوی کیفری از قبیل جرم خیانت در امانت و صور خاص جرم خیانت در امانت من جمله سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص می باشد.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 1 امتیاز: 4)
بیشتر بخوانید :  جرم انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی
فهرست