لزوم ثبت مال و ثبت اسناد مربوط به موقوفه

مطابق ماده 27 قانون ثبت اسناد و املاک و آیین نامه ی اجرایی آن متولیان موقوفات باید از ثبت محل درخواست ثبت مال موقوفه را بنمایند و در صورت عدم اقدام متولیان مطابق ماده 32 آیین نامه فوق نماینده ی اوقاف محل درخواست ثبت خواهد داد.

مطابق ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه چون هر مال موقوفه دارای شخصیت حقوقی است لذا ثبت ملک وقف به نام موقوفه به عمل خواهد آمد و به نام او سند صادر خواهد شد لذا ثبت سند مالکیت موقوفه به نام سازمان یا اداره ی اوقاف وجاهت قانونی ندارد.

مطالبی که گفته شد در مورد ثبت ملک مورد وقف است اما در خصوص ثبت اسناد مربوط به وقف بایدگفت مطابق ماده 36 آیین نامه قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ثبت معاملات راجع به عین یا منافع موقوفات و بنیادها و موسسات خیریه و همچنین ثبت معاملات رقبات مربوط به اماکن متبرکه در دفاتر اسناد رسمی بدون موافقت سازمان ممنوع است و دفاتر اسناد رسمی مکلفند رونوشت اسناد راجع به وقف را ظرف 10 روز پس از ثبت به ادارات اوقاف و امور خیریه ارسال کنند.

مرجع صالح و هزینه دادرسی دعاوی مطروحه از سوی وقف

با توجه به منابع معتبر در زمینه ی وقفی پی می برین که موقوفه به این دلیل که دارای شخصیت حقوقی است دارای حق دادخواهی و دادرسی است و می تواند مدعی و خواهان یکسری دعاوی قرار بگیرد.

بیشتر بخوانید :  نحوه ابطال سند فروش اراضی اوقافی

دادرسی و دادخواهی علاوه بر این که حق متولی مال موقوفه است حتی گاهی جنبه ی تکلیفی هم پیدا می کند طوری که قانونگذار متولی را مکلف ساخته است تا در صورت لزوم با طرح دعوا در مراجع قضایی به دفاع از مال موقوفه بپردازد.

بنابراین هر گاه در مورد ثبت ملک وقفی یا اسناد مربوط به مال موقوفه یا هر حقی از شخصیت حقوقی وقف تضرری صورت پذیرد متولی یا مدیرعامل مال موقوفه موظف به طرح دعوا و پیگیری آن می باشد.

در مورد مسئولیت متولی بدلیل عدم اقدام ایشان حکم صریحی وجود ندارد بلکه مطابق برخی مواد قانوت و آیین نامه ی فوق الذکر در سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و نماینده ی آن اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد.

اما در عین حال در صورت احراز شرایط تبصره ی 4 ماده 7 قانون فوق  متولی ملزم به تأدیه حقوق و وجوه و اموال و جبران خسارات حاصله از تعدی و تفریط خویش می باشد.

مرجع صالح در خصوص دعوای وقفیت دادگاه عمومی است که این حکم دادگاه قابل تجدیدنظر و قابل فرجام است اما دعاوی متولی خارج از دعاوی وقفیت قابل فرجام خواهی نیست برای مثال دعوای تخلیه ی اماکن تجاری متعلق به موقوفه.

مطابق ماده 9 قانون فوق الذکر نیز سازمان، موقوفات عام، بقاع متبرکه و… از پرداخت مخارج و زهینه های دادرسی و ثبتی و اجرایی معاف می باشند.

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در امور وقفی با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری که متخصص در امور اوقاف و اراضی وقفی هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش اوقاف و اراضی وقفی به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس

بیشتر بخوانید :  مدت در قرارداد اجاره موقوفه

حاصل فرمائید.

 

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: امتیاز: )
فهرست