توقیف اموال شهرداری ها

توقیف اموال شهرداری ها پس از صدور حکم قطعی صادره از محاکم قضایی و با درخواست شهرداری ممنوع بوده و اجرای حکم به سال بعد مالی موکول می گردد .

لیکن وجوه موجود در حساب های بانکی شهرداری ها از این امر مستثناست و به موجب قرار تامین خواسته و یا بلافاصله پس از قطعیت حکم صادره از محاکم قضایی، حساب بانکی شهرداری ها قابل توقیف و یا قابل برداشت است .

همچنین می توانید تمامی نکات دعاوی شهرداری را از صفحه نکات شهرداری مطالعه نمایید.

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در توقیف اموال شهرداری ها با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی شهرداری هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی شهرداری  به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

 

 

فهرست