تملک ملک جهت اجرای طرح های عمرانی – طرح های عمرانی- اجرای طرح های عمرانی – عدم پرداخت بهای اراضی و املاک توسط شهرداری

در صورتی که ملکی جهت اجرای طرح های عمرانی تملک گردد ، بهای توافق شده می بایست به مالک پرداخت گردیده و سپس ملک توسط شهرداری تصرف گردد.

 

در صورت عدم پرداخت بهای اراضی و املاک توسط شهرداری و مرور زمان بر آن، توافق صورت گرفته اعتباری نداشته و شهرداری موظف است مجدداً مراحل قانونی تملک را انجام داده و بر اساس ارزیابی مجدد، بهای ملک را بپردازد .

همچنین می توانید تمامی نکات دعاوی شهرداری را از صفحه نکات شهرداری مطالعه نمایید.

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در تملک ملک جهت اجرای طرح های عمرانی – طرح های عمرانی- اجرای طرح های عمرانی – عدم پرداخت بهای اراضی و املاک توسط شهرداری با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی شهرداری هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی شهرداری  به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

 

فهرست