تملک املاک واقع در طرح های عمومی – کاربری املاک مجاور – کاربری کم مسکونی- انتقال اسناد اراضی به نام شهرداری

شهرداری در هنگام تملک املاک واقع در طرح های عمومی ، موظف به قیمت گذاری ملک بر اساس کاربری املاک مجاور می باشد و تأثیر گذاری طرح بر قیمت ملک ممنوع است.

رویه شهرداری ها مبنی بر قیمت گذاری املاک واقع در طرح براساس  (کاربری کم مسکونی ) خلاف قانون بوده و منشاء قانونی ندارد .

قیمت گذاری در تمامی تملکاتی که بر اساس کاربری کم مسکونی صورت پذیرفته است ، قابل اصللاح از طریق محاکم قضایی بوده و این قیمت گذاری ها میبایست به مبانی قانونی خود بازگردد .

انعقاد قرارداد یا صلح نامه ، انتقال اسناد اراضی به نام شهرداری ، تحویل و یا تصرف شهرداری بر ملک تأثیری بر روند قضایی پرونده نداشته و شهرداری در هر حال  موظف به افزایش قیمت گذاری می باشد.

همچنین می توانید تمامی نکات دعاوی شهرداری را از صفحه نکات شهرداری مطالعه نمایید.

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در تملک املاک واقع در طرح های عمومی – کاربری املاک مجاور – کاربری کم مسکونی- انتقال اسناد اراضی به نام شهرداری با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی شهرداری هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی شهرداری  به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

 

فهرست