تفکیک – ورود به محدوده – تغییر کاربری

اخذ قسمتی از زمین تحت عنوان ( اعم از تفکیک و ورود به محدوده و تغییر کاربری ) به صورت همزمان از شهروندان غیر قانونی است . بنابراین در صورتی که قانون مجوز دریافت قسمتی از اراضی را به شهرداری داده باشد ، شهرداری صرفأ حق اعمال یک قانون را خواهد داشت .

تمامی اراضی که بدین ترتیب و بر خلاف قانون از شهروندان اخذ شده باشد ، قابل استرداد از محاکم قضایی است .

 

نکته 1 شهرداری : عوارض ورود به محدوده.

نکته 3 شهرداری : دادخواست ابطال مصوبات شوراء شهر.

همچنین می توانید تمامی نکات دعاوی شهرداری را از صفحه نکات شهرداری مطالعه نمایید.

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در تفکیک و ورود به محدوده و تغییر کاربری با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی شهرداری هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی شهرداری  به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

 

فهرست