تغییر کاربری – تغییر کاربری اراضی شهری – کمیسیون ماده 5

تغییر کاربری اراضی شهری منوط به اخذ مجوز از کمیسیون ماده 5 میباشد . اخذ قسمتی از زمین و یا دریافت قسمتی از قیمت زمین بابت تغییر کاربری از سوی شهرداری ، مطابقتی با قانون ندارد . بنابراین تمامی اراضی را که به جهت تغییر کاربری زمین به شهرداری واگذار گردیده و یا مبالغی که بر این اساس پرداخت گردیده است ، قابل استرداد در محاکم قضایی است .

نکته 5 شهرداری : صدور پروانه برج های تجاری ،اداری.

نکته 7 شهرداری : دریافت عوارض و بهای خدمات .

همچنین می توانید تمامی نکات دعاوی شهرداری را از صفحه نکات شهرداری مطالعه نمایید.

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در تغییر کاربری – تغییر کاربری اراضی شهری – کمیسیون ماده 5 با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی شهرداری هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی شهرداری  به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

 

فهرست