تعیین داور در داوری

چه کسی می تواند داور باشد

هر شخص طبیعی که اهلیت قانونی داشته باشد می تواند به سمت داور انتخاب شود. مگر اینکه ممنوع از انجام داوری بوده باشد و یا اینکه طرفین به نحو دیگری تراضی کرده باشند.

اشخاص ممنوع از انجام داوری

اشخاصی که ممنوع از داوری هستند ممکن است ممنوعیت آنان مطلق یا نسبی بوده باشد. اشخاصی که ممنوعیت مطلق دارند هرچند با تراضی نمی توان آنان را به عنوان داور انتخاب نمود ولی اشخاصی که دارای ممنوعیت نسبی هستند در موارد معینی نمی توانند داوری کنند بی آنکه از داو‌ری مطلقا ممنوع بوده باشند. اینک به ویژگی های ممنوعیت های مزبور می پردازیم.

تعیین داور در داوری

ممنوعیت مطلق از انجام داوری

اشخاصی که ممنوعیت مطلق دارند عبارتند از:

  1. اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند یعنی آنهایی که اهلیت استیفاء (شایستگی جهت اعمال و اجرای حقوقشان را ندارند) ماده 466 قانون آئین دادرسی مدنی
  2. اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داو‌ری محروم شده اند
  3. کلیه قضات و کارمندان دادگستری ماده 470 قانون آئین دادرسی مدنی

ممنوعیت نسبی از انجام داوری

دادگاه نمی تواند اشخاصی را که دارای ممنوعیت نسبی هستند به دا‌وری برگزیند مگر اینکه طرفین قرارداد داوری نسبت به انتخاب اشخاص یاد شده تراضی نموده باشند. زمانی که انتخاب داور به اشخاص ثالث (غیر از دادگاه) واگذار می گردد به نظر می رسد شخص ثالث الزاما باید رعایت آن موارد را همانند دادگاه ها بنماید. برخی از اشخاص دارای ممنوعیت نسبی عبارتند از :

  1. اشخاص ذینفع در دعوا ( بند 2 الی 7 ماده 469 قانون آئین دادرسی مدنی )
  2. کسانی که سن آنان کمتر از 25 سال تمام باشد ( بند یک ماده 469 قانون آئین دادرسی مدنی )
  3. کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان ( بند 8 ماده 469 قانون آئین دادرسی مدنی )
بیشتر بخوانید :  موافقتنامه داوری بین المللی و نحوه تنظیم آن

 

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدانان و کارشناسان متبحر و با تجربه که همگی تخصص لازم و کافی در تهیه و تنظیم قرارداد داوری داخلی و بین المللی را دارا می باشند، آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی اعم از مشاوره، انجام داو‌ری داخلی و بین المللی و وکالت در دعاوی ناشی از اختلافات می باشد.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: امتیاز: )
فهرست