تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری – تعیین تکلیف کسری پارکینگ – کسری پارکینگ – پرداخت جریمه کمیسیون ماده 100

مطابق تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری ها تعیین تکلیف کسری پارکینگ با کمیسیون ماده 100 بوده و بعد از پرداخت جریمه کمیسیون ماده 100 شهرداری موظف به صدور برگه پایانکار است .

بنابراین آنچه که شهرداری بابت کسری پارکینگ میتواند از مالک دریافت کند همان جریمه کمیسیون ماده 100 است و دریافت مبالغی مازاد بر آن مطابقتی با قانون ندارد . مبالغی که بعد از جریمه کمیسیون ماده 100 تحت عنوان کسری و یا حذف پارکینگ از شهروندان اخذ شده باشد قابل استرداد از طریق محاکم قضایی است .

 

همچنین می توانید تمامی نکات دعاوی شهرداری را از صفحه نکات شهرداری مطالعه نمایید.

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری – تعیین تکلیف کسری پارکینگ – کسری پارکینگ – پرداخت جریمه کمیسیون ماده 100 با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی شهرداری هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی شهرداری  به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

 

فهرست