دعوای مطالبه بهای اراضی و املاک واقع در شهرداری

 

مالکین املاک تصرفی توسط شهر داری ها چنانچه واقع در طرح مصوب باشد قابلیت مطالبه بها ملک را دارند لذا در غیر اینصورت با طرح دعوی خلع ید شهرداری از دادگاه های عمومی طبق روال عادی به موضع رسیدگی میگردد.

در اینگونه موارد طرح دعوا با عنوان مناسب و در مراجع صالح جهت تسریع در امر خواهان شایان توجه میباشد.

در  مواردی تصرف به گونه ای میباشد که باید در صورت اعتراض به دعوا در دیوان طرح گردد ( در صورتی که تصرف ملک بنابر طرح مصوب باشد) و در پی آن در صورت ابطال در دیوان قابلیت طرح دعوای خسارت در دادگاه عمومی محل وقوع ملک را پیدا کند.

در صورتی که بها کارشناسی شده ملک به تاریخ تصرف قانونی توسط شهرداری ها پرداخت گردد مالک تنها میتواند بها کارشناسی شده سابق به علاوه خسارت تأخیر تأدیه آن را مطالبه کند ، در خصوص وصول قیمت ملک تملک شده دعوای وصول قیمت در دادگاه عمومی مطرح می گردد و هیأت ۳ نفره کارشناسی در این خصوص نظر خواهند داد. تنها در صورت غصب ملک و اقدام غیر قانونی مالک پس از طی پروسه های قانونی و ابطال اقدامات شهرداری یا در صورتی که تملک بدون هیچ گونه حکم و رأیی باشد با رجوع ابتدا به ساکن به دادگاه عمومی درخواست صادر و از ملک را از دادگاه مینماید.

موسسه دادپویان حامی با داشتن وکلاء متخصص در این حوزه آماده همکاری جهت طرح دعاوی موضوع شهرداری میباشد.

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در بهای اراضی و املاک واقع در شهرداری با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی شهرداری هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی وقفی به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

دعاوی شهرداری


دعاوی قراردادی با شهرداری

 

دعاوی تخلفات ساختمانی / کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها

 

دعاوی عوارض / کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها

 

دعاوی مطالبه بهای اراضی و املاک واقع در شهرداری

 

دعاوی صدور پروانه و پایان کار ساختمان

 

دعاوی رفع تصرف علیه شهرداری

 

دعاوی مسئولیت مدنی علیه شهرداری

 

دعاوی موضوع کمیسیون قطع اشجار (درختان)

 

فهرست