موسسه پزشکی

موسسه پزشکی محلی است که در آن گروهی از افراد صلاحیتدار در حیطه ی پزشکی که دارای شماره نظام پزشکی می باشند پس از اخذ پروانه بهره برداری از دانشگاه علوم پزشکی شهر مورد نظر و تعیین مسئول فنی مجموعه یا از خدمات تشخیصی و درمانی و یا هر دو را به صورت خصوصی، دولتی، و غیر دولتی ارائه نماید.

برای اینکه یک موسسه پزشکی به ثبت برسد باید توسط دانشگاه علوم پزشکی مربوطه تأیید صلاحیت شود و توسط حراست دانشگاه علوم پزشکی مربوط تأیید شود و همچنین اشخاصی که می خواهند این موسسه را به ثبت برسانند باید متخصص باشند و همچنین باید گواهی عدم سوء پیشینه و گواهی عدم محکومیت کیفری را از نظام پزشکی اخذ نمایند.

موسسه پزشکی

در صورتی که شخصی فاقد تخصص پزشکی بخواهد یک موسسه پزشکی ایجاد نماید برابر با قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی جرم محسوب می شود و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می گردد:

که در اقدام نخست موسسه تعطیل می شود و کلیه ی ملزومات موسسه به نفع دولت ضبط می گردد.

و در مرحله ی دوم علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، جریمه نقدی به میزان یک میلیون تا ده میلیون ريال و اعلام نام در جراید.

و در مرحله سوم علاوه بر مجازتهای مرتبه دوم، زندان از شش ماه تا یکسال

با توجه به موارد مذکور و قانون پلمپ و رفع پلمپ واحدهای صنفی باید گفت که برابر این قانون نیروی انتظامی موظف است در اجرای این قانون همکاری لازم را بعمل آورد و برای این امر باید نیروی لازم جهت تعطیل و پلمپ موسسه مذکور در اختیار مجامع مزبور قرار گیرد.

همچنین لازم به ذکر است که نیروی انتظامی قبل از اینکه اقدام به پلمپ یا تعطیلی موسسه دایر شده نماید باید 10 تا 20 روز به دایر کننده مهلت دهد تا کالای موجود در محل را تخلیه نماید.

بیشتر بخوانید :  Foreign investment in Iran

و در صورتی که موسسه پزشکی پلمپ بشود ولی پلمپ توسط افرادی که موسسه را دایر نموده اند بشکند و این اشخاص به ادامه فعالیت خود بپردازند براساس قانون مجازات اسلامی باید گفت که هر گاه محلی یا چیزی برحسب امر مقامات صالح رسمی پلمپ شده باشد و کسی عالماً و عامداً آن ها را بشکند یا محو نماید یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود مرتکب به حبس از سه ماه تا ده سال محکوم خواهد شد.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: امتیاز: )
فهرست