کسی که فوت می شود به احتمال زیاد خانواده ای دارد که بعد از مرگ به استناد قانون از او ارث می برند، برای اینکه این ورثه بتوانند در دارایی های مورث خود تصرف کنند باید گواهی انحصار وراثت داشته باشند. مثلاً اگر فرزندان متوفی بخواهند به حساب بانکی پدر خود دسترسی پیدا کنند حتماً باید این گواهی را داشته باشند.

شاید شما تا به حال گواهی انحصار وراثت را دیده باشید در این صورت می دانید که تصدیق انحصار وراثت ورقه ای است که قاضی شورای حل اختلاف در آن اموال و دارایی های متوفی، تعداد ورثه و همچنین نسبت هر کدام با متوفی را مشخص می کند. از همه مهمتر اینکه قاضی در این گواهی، سهم هر یک از ورثه را از اموال متوفی تعیین می کند و به تفکیک زیر نام هر کدام آن را می نویسد.

images-1

انحصار وراثت

مرجع رسیدگی برای اخذ گواهی انحصار وراثت شورای حل اختلاف آخرین محل سکونت متوفی است. مطابق ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی مربوط به ترکه ی متوفی در دادگاه محلی اقامه می شوند که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در آنجا بوده است. اگر هم آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نیست، رسیدگی در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکوت متوفی در ایران در آن حوزه بوده است. بنابراین اگر شخصی در طول مدت زندگی خود در شهرهای مختلف سکونت داشته باشد و برای مثال آخرین محل سکونتش شهر ساری استان مازندران باشد پس از فوت، شورای حل اختلاف مازندران در شهرستان ساری صلاحیت صدور گواهی انحصار وراثت را خواهد داشت هر چند که شخص در شهر دیگری فوت کرده باشد یا اموال وی در استان دیگری باشد.

بیشتر بخوانید :  نکات مهم داوری

کسانی که می توانند درخواست انحصار وراثت کنند یک یا چند تن از وراث و همچنین هر ذینفعی که در اموال متوفی نفع دارد مثل طلبکار متوفی می باشد و همچنین کسی که مرحوم به نفع او وصیت کرد یا کسی که مأمور اجرای وصیت مرحوم یعنی وصی اوست. لازم به ذکر است که عدم موافقت و عدم همکاری یک یا چند تن از وراث به هر دلیلی که باشد مانع رسیدگی و صدور گواهی انحصار وراثت نمی باشد.

مدارکی که برای درخواست انحصار وراثت

1- شناسنامه ی متوفی 2- گواهی فوت متوفی(اصل و کپی) 3- استشهادیه ی محضری 4- رسید گواهی مالیات بر ارث 5- کپی برابر اصل شده شناسنامه همه ی وراث در صورت درخواست گواهی از سوی هر یک از ورثه

6- ارائه اصل شناسنامه ها برای ملاحظه ی مدیر دفتر شورا 7- و در آخر تنظیم دادخواست به خواسته صدور گواهی انحصار وراثت 8- اگر متوفی قبل از فوت خود وصیت نامه تنظیم کرده است باید این وصیت نامه نیز به دادخواست ضمیمه شود.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: امتیاز: )
فهرست