طرح تفصیلی – امتناع شهرداری از تملک یا صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری

در صورتی که مطابق طرح تفصیلی ، برای ملکی کاربری عمومی و خدماتی تعیین گردد ، شهرداری و ادارات ذیربط وظیفه دارند که حداکثر ظرف مدت 18 ماه از تاریخ ابلاغ طرح به شهرداری ملک را تملک نمایند .

شهرداری و ادارات ذیربط نمی توانند به بهانه ی عدم تأمین اعتبار ، از تملک یا پاسخگویی به مالک خودداری نمایند. در صورتی که اعتبار مالی لازم برای تملک ملک تأمین نشده باشد ، شهرداری موظف است به درخواست مالک پروانه ساختمانی در این ملک صادر نماید .

در صورت امتناع شهرداری از تملک و یا صدور پروانه ساختمانی ، امکان اخذ دستور صدور پروانه از طریق مراجع قضای وجود دارد .

همچنین می توانید تمامی نکات دعاوی شهرداری را از صفحه نکات شهرداری مطالعه نمایید.

 


 

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در طرح تفصیلی – امتناع شهرداری از تملک یا صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی شهرداری هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی شهرداری  به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

 

فهرست